Bettina Kinge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina Kinge

Bettina Kinge, Randi Skarpaas Tranheim, Nils A. Eide
22.01.2004
Retinoblastom er en sjelden, malign lidelse hos barn. Den utgår fra primitive netthinneceller i øyet. Sykdommen ble beskrevet allerede i 1597, og etter hvert som man kunne beskrive den histologisk,...
Anna Midelfart, Bettina Kinge, Sven Midelfart, Stian Lydersen
08.01.2004
Årsaken til utvikling av brytningsfeil i øyet er ikke kjent. Både arv og miljø spiller en viktig rolle ( 1 ). I de senere år er det gjennomført en rekke studier i ulike befolkningsgrupper som viser...
Bettina Kinge, Randi Skarpaas Tranheim, Nils Eide
18.03.2004
Vi takker for kommentarene fra Pål Møller & Jaran Apold og setter pris på at artikkelen har vakt interesse. Det påpekes at tittelen kan oppfattes som misvisende da retinoblastom ikke alltid er...
Bettina Kinge
20.10.2000
Det er velkjent at akademikere er mer myope enn den generelle befolkningen, og spørsmålet om årsaken er arv eller miljø er stadig under diskusjon. Vi ønsket å kartlegge prevalensen og insidensen av...