Bente Prytz Mjølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Prytz Mjølstad

Bente Prytz Mjølstad, Gisle Roksund, Petter Brelin, Stefán Hjörleifsson, Tor Carlsen
28.05.2018
Takk til Bjørn Backe for å løfte frem og invitere til debatt om de nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes ( 1 ). Han representerer i denne debatten en kritisk stemme fra...
Bente Prytz Mjølstad
18.09.2017
Aksel Tjora Kvalitative forskningsmetoder i praksis 3. utg. 285 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-50096-9 Når tar en introduksjonsbok steget over til å bli en...
Bente Prytz Mjølstad
06.08.2013
In encounters with someone who has been afflicted by illness, accidents or crises, it is sometimes easy to forget that the patient has a family that will also be affected. In recent years the health...
Bente Prytz Mjølstad
06.08.2013
I møte med en som opplever sykdom, ulykker eller kriser kan det være lett å glemme at pasienten ofte har familie som også blir berørt. Mens helsetjenesten de siste årene har opparbeidet gode rutiner...
Bente Prytz Mjølstad
22.09.2015
Osen, Nina Lien Relling, Marit Hegstad Overvik , Marit Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlig. 191 s, ill. Oslo:...