Bente Kristin Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Kristin Johansen

Bente Kristin Johansen, Brynhild Braut, Petter Schou
18.10.2007
Stortinget har bestemt at fødselshjelpen i Norge skal være desentralisert og differensiert ( 1 ). Det er vanskelig å finne gode og utfyllende definisjoner for disse begrepene. Desentralisering kan...
Bente Kristin Johansen
10.10.2001
§ 1-1 første ledd, annet og tredje alternativ fjernes. § 2-1 endres med følgende tillegg: «Som medlemmer i Yngre legers forening kan opptas: f. andre leger som ønsker å være medlem av Yngre legers...
Bente Kristin Johansen
20.10.2001
Organisasjonsdebatt eller ikke organisasjonsdebatt er spørsmålet i Tidsskriftet nr. 22/2001 (1). Svaret er enkelt: Organisasjonsdebatten er i gang for lengst, enten man liker det eller ei...
Bente Kristin Johansen
20.10.2001
Saksliste 1 Åpning og valg av dirigent 2 Valg av redaksjonskomité 3 Godkjenning av innkallingen 4 Godkjenning av dagsorden 5 Styrets årsberetning 2000–01 6 Regnskap 2000 for Ylf og Ylf-Forum 7...