Beate Benestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Sykehuset i Vestfold

Hun har bidratt med datainnsamling, tolking av data, litteratursøk, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Beate Benestad er lege og ph.d.-stipendiat.

Artikler av Beate Benestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media