Barthold Vonen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Barthold Vonen

Kristoffer Lassen, Kim Mortensen, Rolv-Ole Lindsetmo, Arthur Revhaug, Barthold Vonen, Øivind Irtun, Stig Norderval
11.01.2021
Gastrokirurg og professor Jørn Kjæve døde 1. september 2020, 67 år gammel. Det gastrokirurgiske miljøet i Norge har mistet en spesiell kollega. Jørn vokste opp...
Maria Gaard, Barthold Vonen, Kjell Magne Tveit, Geir Hoff, Erik Carlsen
01.11.2007
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive sykdommer og sykdommers forløp fullstendig. R.J. Heald uttalte nylig som opponent ved en disputas for en...
Kristoffer Lassen, Jørn Kjæve, Barthold Vonen, Arthur Revhaug
17.05.2007
I Tidsskriftet nr. 7/2007 kommenterer Arne Wibe ( 1 ) en metaanalyse om suprapubisk versus transurethral blæredrenasje etter bukkirurgi ( 2 ). Han angir å ha positive erfaringer med suprapubisk...
Lise Balteskard, Barthold Vonen, Gunilla Frykholm, Olav Dahl, Kjell Magne Tveit
29.11.2007
Norge var relativt tidlig ute med å prøve ut effekten av strålebehandling som tilleggsbehandling til kirurgi ved rectumcancer ( 1 , 2 ). Sentralt i dagens anbefalinger av strålebehandling ved denne...
Anne Gry Bentzen, Barthold Vonen, Johan N. Wiig, Lise Balteskard
29.11.2007
Gjennom Rektumcancerregisteret (fra januar 2007 kalt Colorectalcancerregisteret) foreligger i Norge en nasjonal oversikt over primær rectumcancer og forekomsten av lokale residiver. I motsetning til...
Trond Dehli, Rolv-Ole Lindsetmo, Kjersti Mevik, Barthold Vonen
15.11.2007
Anal inkontinens er en vanlig lidelse som affiserer ca. 1,4 % av befolkningen ( 1 ). Fødselsrelaterte sfinkterskader er den viktigste årsaken til inkontinens hos kvinner ( 2 ). Det er vist at anal...
Trond Dehli, Stig Norderval, Rolv-Ole Lindsetmo, Barthold Vonen
14.08.2008
Anal inkontinens er karakterisert ved lekkasje av tarmluft og/eller avføring. Prevalensen varierer fra 0,004 % til 18 % avhengig av hvordan anal inkontinens defineres, hvilke populasjoner som...
Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Stig Norderval, Mona Rydningen, Rolv-Ole Lindsetmo, Dag Lein, Barthold Vonen
17.06.2011
Permanent elektrisk stimulering av sakralnerverøtter, sakralnervestimulering (SNS), ble tatt i bruk i siste halvdel av 1970-årene av Brindley og medarbeidere som behandling av nevrogen urinretensjon...