August Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av August Bakke

August Bakke
06.02.2020
Bladder disorders can have lasting effects on patients’ lives into adolescence and adulthood. But effective treatments are available. For a number of years, there stood a small abstract painting on...
August Bakke
29.01.2020
Blæreforstyrrelser kan prege både oppvekst og voksenliv. Men det finnes god behandling. På mitt skrivebord stod det i flere år et lite nonfigurativt maleri. På en mørk bakgrunn var det et virvar av...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Vigdis Johnsen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand med mangelfull lukning av nevralrøret og påfølgende affeksjon av sentralnervesystemet. Norsk betegnelse for myelomeningocele er ryggmargsbrokk. Andre begreper...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand som følge av ufullstendig lukning av nevralrøret (nevralrørsdefekt). Samlebetegnelse for tilstander med nevralrørsdefekt er dysrafi (dys: dårlig; rhaphe: søm,...
Steinar Karlsen, Thorstein B. Harbitz, Jørgen J. Jørgensen, Knut Kvernebo, Bjørn Klevmark, August Bakke
16.06.2005
Professor Sten Sander døde 25. april. En markant skikkelse i norsk og nordisk kirurgi er borte. Han ble født 10.10. 1932 i Oslo og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1957. Størst...
Trond K. Haugstvedt, August Bakke
09.12.2014
Vendil Vatne Vendil Vatne ble født 13.7. 1956 og døde 17.9. 2014. Hun kom fra Førde og Haraldsplass til Haukeland universitetssykehus i 1989. Hennes ønske var å ha en bred kirurgisk utdanning som...