Astrid Austvoll-Dahlgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Austvoll-Dahlgren

Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
30.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...
Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
27.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...
Astrid Austvoll-Dahlgren
03.09.2013
Pasientmedvirkning er blitt et moteord, og det oppfordres til medvirkning på mange nivåer i helsetjenesten. For at pasientmedvirkning skal være meningsfullt og skal kunne operasjonaliseres må vi ikke...
Astrid Austvoll-Dahlgren
01.10.2013
Ziebland, Sue Coulter, Angela Calabrese, Joseph D. Understanding and using health experiences Improving patient care. 169 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19...