Astrid Austvoll-Dahlgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Astrid Austvoll-Dahlgren (f. 1977) er seniorforsker. Hun er samfunnsviter med doktorgrad i samfunnsmedisin og arbeider med å lage systematiske oversikter over effekt av tiltak samt forsker på gode måter å hjelpe pasienter og friske på i å ta informerte helsebeslutninger. Hun forfattet prosjektplanen, vurderte referanser for inklusjon, tok del i kvalitetsvurderingen av de inkluderte studiene, hentet ut data fra disse og graderte dem i samråd med en annen medforfatter. Hun skrev artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Artikler av Astrid Austvoll-Dahlgren
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media