Astri Maria Lang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astri Maria Lang

Astri Maria Lang
25.02.2019
Jeg vil takke fagsjef for pediatri og nyfødtmedisin i Statens helsetilsyn, Bjørn Øglænd, for hans kommentar til min artikkel om lokalisering av fødsler i fremtidens...
Astri Maria Lang
18.01.2019
Oslo gjentar Stockholms feiltrinn og planlegger landets største fødeavdeling atskilt fra en fullverdig nyfødtintensivavdeling. Fremtidens storsykehus i Oslo planlegges som tre sykehus med hver sin...
Astri Maria Lang
09.04.2013
Beate Horsberg Eriksen et al. describe two siblings with the diagnosis fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). The disease is due to platelet incompatibility between mother and child, and...
Astri Maria Lang
09.04.2013
Beate Horsberg Eriksen og medarbeidere beskriver to søsken med diagnosen føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT). Sykdommen er betinget i blodplateuforlikelighet mellom mor og barn og...