Åsmund Reikvam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åsmund Reikvam

Åsmund Reikvam, Steinar Madsen, Knud Landmark
26.06.2003
Platehemmeren acetylsalisylsyre har i de siste 15 årene inngått i rutinebehandling av hjerteinfarkt, både i akuttfasen og i oppfølgingsfasen. Nytten av acetylsalisylsyre er godt dokumentert ( 1 )...
Atle Fretheim, Andrew D. Oxman, Arild Bjørndal, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
28.05.2003
Representantene for Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) tar opp flere viktige momenter i sin kritikk av våre retningslinjer i en kommentar i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ). Det er ikke...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
04.12.2003
Glyserylnitrat (nitroglyserin), som ble oppfunnet av Alfred Nobel, har to meget forskjellige anvendelsesområder: et som et eksplosivt preparat (dynamitt) og et annet som legemiddel. I Norge er det...
Åsmund Reikvam, Steinar Madsen
30.04.2002
En skade i karveggen er den initiale stimulus som setter i gang tromboseprosessen. Sirkulerende blodplater rekrutteres til skadestedet ved at de adhererer til eksponerte glykoproteiner. Deretter vil...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
30.09.2002
Det er ikke mulig å holde seg fullstendig oppdatert når det gjelder hva som finnes av kunnskap og hvordan denne bør påvirke gjeldende behandlingsstrategier. Kliniske retningslinjer kan være et nyttig...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
30.09.2002
I denne artikkelen presenteres anbefalinger om valg av medikament og behandlingsmål for behandling av hypertensjon. Vi har tidligere redegjort for hvilke personer som bør starte behandling (1)...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
30.09.2002
I denne artikkelen presenteres anbefalinger om valg av medikament og behandlingsmål i behandlingen av hyperkolesterolemi. Retningslinjer for hvilke personer som bør starte behandling og for valg av...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
10.11.2002
Vi takker Paal Røiri for bidraget til debatten om grunnlaget for anbefalinger som gis i kliniske retningslinjer. Våre anbefalinger består av tre artikler, som må sees i sammenheng. Hvem som vil ha...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
20.11.2002
Vi takker Ivar Sønbø Kristiansen for hans kritiske bemerkning til vår bruk av «number needed to treat» (NNT). Kristiansen har helt rett i at verdien av å bruke NNT som pedagogisk verktøy er dårlig...
Åsmund Reikvam
20.04.2002
Uheldige trekk ved samfunnsutviklingen har i den senere tid fått stadig mer medieomtale. Nordmenn – både barn, ungdom og voksne – fører et mer stillesittende liv, kroppsvekten øker og diabetes...
Steinar Madsen, Åsmund Reikvam
20.03.2001
Figur 1 Salg av statiner i Norge i perioden 1994 – 99 i definerte døgndoser (DDD)/1 000 innbyggere. Omtrentlig antall brukere til enhver tid finnes ved å gange tallet for DDD med 4 500...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
10.01.2001
Magnesiumbehandling ved akutt hjerteinfarkt er tidligere blitt omtalt i Tidsskriftet (1). Nylig hadde Ivar Sønbø Kristiansen en informativ leder i Tidsskriftet med tittelen Metaanalyser – statistisk...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Elena Kvan, Åsmund Reikvam
04.03.2011
In the Journal of the Norwegian Medical Association no. 22/2010 ( 1 ), an American observation study is mentioned, which showed that pre-event treatment with inhibitors of the renin-angiotensin-...
Åsmund Reikvam, Terje P. Hagen
04.03.2011
To understand the development in cardiovascular diseases it is useful to monitor the incidence of myocardial infarction. However, due to the lack of an adequate register of diseases in Norway, the...
Åsmund Reikvam, Steinar Madsen
20.11.2000
Nylig er resultatene fra Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)-studien publisert (1, 2). Resultatene vil ganske sikkert få betydning for klinisk praksis. Samtidig kan det være vanskelig å vite...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
20.09.2000
Emnet er meget omfattende, og vi har derfor valgt å konsentrere oss om noen sentrale områder. Høyt serum-kolesterolnivå er en hovedårsak til koronar hjertesykdom (1), og denne sykdommen er...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
20.01.2005
Vitamin C (askorbinsyre) og E (α-tokoferol) har antioksiderende egenskaper, og skulle teoretisk kunne beskytte mot utvikling av aterosklerose. Resultatene av kliniske studier har ikke vært entydige,...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
06.01.2005
Angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) er hjørnesteiner i behandlingen av hjerte- og karsykdommer og har tre hovedindikasjoner: hypertensjon, hjertesvikt og kardioproteksjon etter akutt...
Åsmund Reikvam
03.02.2005
De britiske helsemyndighetene har gitt klarsignal til at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin i 10 mg dose kan selges uten resept I arbeidet med å forebygge hjerte- og karsykdommer er det i...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
03.02.2005
Diuretikabasert behandling kan, i tillegg til å forebygge slag, også forhindre koronarsykdom hos hypertonikere. Diuretika er nyttige medikamenter i blodtrykksbehandlingen. Her gjennomgås relevante...