Aslak Hovda Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aslak Hovda Lien

Aslak Hovda Lien
08.01.2018
Artikkelen Protrahert bakteriell bronkitt hos barn av K. Øymar og medforfattere har utløst debatt. Les hele diskusjonen på våre nettsider. Følgende kommentar er basert kun på egen reaksjon og...
Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien
02.05.2017
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter. Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte...
Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien
20.04.2017
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter. Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte...
Stein Roald Bolle, Aslak Hovda Lien, Rolv Mjaaseth, Mads Gilbert
22.01.2013
Medical emergencies are often characterised by time constraints, insufficient information and uncertainty. A videobased system for emergency medical interaction provides high-resolution real-time...
Aslak Hovda Lien, Albertine, Klara
11.12.2012
Duus, Adele Lærum Moseng, Elisabeth Oldefars ulveskinnspels 33 s, ill. Bergen: Mangschou, 2012. Pris NOK 249 ISBN 978-82-8238-053-9 Denne barneboken er skrevet av Adele Lærum Duus som er skuespiller...
Stein Roald Bolle, Aslak Hovda Lien, Rolv Mjaaseth, Mads Gilbert
22.01.2013
Akuttmedisinske situasjoner er ofte preget av tidspress, mangelfull informasjon og usikkerhet. Med et system for videobasert akuttmedisinsk konferanse får man en høyoppløselig sanntidsvideo av...