Aslak Bråtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aslak Bråtveit

Aslak Bråtveit
03.09.2018
Elin Marie Fredriksen Forglem meg ei Historier om demens. 170 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2018. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29666-6 Det er kome ein del bøker der familiar står fram med forteljingar om...
Aslak Bråtveit
05.03.2018
Gunnar Tellnes Helsefremmende samhandling Natur og kultur som folkehelse. 210 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-1696-3 Gunnar Tellnes er professor i samfunnsmedisin i...
Aslak Bråtveit
20.12.2016
Randi var ei høgreist, lun og vis kvinne. Mannen arbeidde på sjøen, ho var på land. Bilete av familien, av bakgrunn og samanheng, utvida seg gradvis ettersom eg gleid inn i bygda sjølve. Yngste jenta...
Aslak Bråtveit
20.04.2000
På Nidaroskongressen i oktober 1999 presenterte professor Asbjørn Aarnes filosofien til den litauisk-jødisk-franske Emmanuel Levinas (1905 – 95), ein filosof som Aarnes sjølv har presentert i bokform...
Aslak Bråtveit
25.06.2013
Han var ein av dei fyrste pasientane mine som skulle døy. Omgrepet «palliativ omsorg» var ukjent for meg. I staden skulle eg reise «i dødsleie». Sven hadde hatt arbeid på vegen, med bygging og...
Aslak Bråtveit
09.12.2014
Livsstil og vegval er ulike. Me vil gjerne nøyde motparten inn i våre. Disiplin eller kaos, kroppsform og matvanar, regresjon i rus eller fritid. Mangt er eigna til klassifisering og deretter høvande...
Aslak Bråtveit
08.04.2014
Legen kan møte lidingsgåta som eit spørsmål – kvifor? – brått og uventa. Den lidande nøyder meg inn i si pine og gåte. Eg kan ikkje røme. Avkledd for svar står eg andsynes den hjelpelause og trivlar...
Aslak Bråtveit
15.12.2015
Senga rister under meg idet eg vaknar og fortumla glytter kring i rommet. På veggane heng vovne tapet lause over massiv steinmur. Bortpå veggen er det mura ein open eldstad i hoggen stein. Kva rom er...
Aslak Bråtveit
15.03.2016
Som lege har eg undra meg over den ufortente tillit eg er vist. Åtferda mi kan bygge opp eller undergrave tillitsposisjonen. Den hjelpetrengjande er sårbar, legen sit med makt. Pasienten opplever...