Asgeir R. Helgason

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asgeir R. Helgason

Karl Erik Lund, Asgeir R. Helgason, Marianne Andersen
08.01.2004
Til tross for at myndighetene innførte restriksjoner for røyking på offentlige arenaer i 1989, er det ingen lover som beskytter hjemmemiljøet, hvor barn må antas å være mest utsatt for passiv røyking...
Karl Erik Lund, Marianne Andersen, Per Bakke, Frode Gallefoss, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
Minst 230 000 norske barn under tenåringsalder er regelmessig eksponert for tobakksrøyk i sine hjem (1). Barn som utsettes for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner, bronkitt,...
Karl Erik Lund, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
En undersøkelse av allmennleger, barneleger, leger med tjeneste på helsestasjoner, helsesøstre, ledende helsesøstre og jordmødre viser at disse ikke utnytter sine muligheter til å motivere...