Asbjørn Støylen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Støylen

Asbjørn Støylen, Knut Bjørnstad
05.02.2004
Stressekkokardiografi er en ikke-invasiv test for koronar iskemi. Ved ekkokardiografi under belastning påvises eventuell regional myokardial dysfunksjon som tegn på iskemi. Regional dysfunksjon er...
Asbjørn Støylen
20.11.2000
I Tidsskriftet nr. 25/2000 er det en artikkel av Dag Bratlid – en studie av stillingsveksten, spesielt legestillinger, sammenholdt med pasientbehandling ved Regionsykehuset i Trondheim i perioden...
Asbjørn Støylen, Bjarne Nes, Trine Karlsen
21.08.2012
Ved belastningstest er det vanlig å ta utgangspunkt i formelen 220 ÷ alder for å vurdere om belastningsnivået er tilstrekkelig. Formelen har svak dokumentasjon og underestimerer gjennomsnittlig...
Asbjørn Støylen
28.05.2013
Kronikken Ta faget tilbake! ( 1 ) behandler viktige problemer. Dessverre er det ikke samsvar mellom problemene som presenteres, generelle ønskemål og spesifikke løsningsforslag. Kjente...