Asbjørn Karevold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Karevold

Hans Olav Kjøs, Tora M. Zimmer Lande, Ulrika Eriksson, Dag Nordhaug, Asbjørn Karevold, Rune Haaverstad
31.05.2007
I Norge er skader viktigste dødsårsak for personer under 45 år ( 1 ). St. Olavs Hospital er et tredjelinje traumesenter som mottar hardt skadede pasienter fra hele Midt-Norge. Siden 2004 er det...
Alexander Wahba, Ole Tjomsland, Rune Haaverstad, Asbjørn Karevold
28.02.2002
Tabell 1 Arterielle graft til koronarkirurgi Stilket graft Venstre a. mammaria Høyre a. mammaria Høyre a. gastroepiploica Frie graft A. radialis A. epigastrica inferior I denne artikkelen presenteres...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
A woman in her fifties contacted her GP because in the previous three months she had experienced short bouts of irregular heartbeat, strong pulse and a feeling of «gurgling in the chest». She noticed...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
A woman in her fifties contacted her GP because in the previous three months she had experienced short bouts of irregular heartbeat, strong pulse and a feeling of «gurgling in the chest». She noticed...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
En kvinne i 50-årene kontaktet fastlegen fordi hun de siste tre månedene hadde hatt kortvarige anfall med urolig hjerte, kraftig puls og følelsen av «bobling i brystet». Hun kunne merke dette når hun...