Arvid Heiberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arvid Heiberg

Else-Karin Grøholt, Rannveig Nordhagen, Arvid Heiberg
15.02.2007
Sett i historisk perspektiv, har forskning på sammenhengen mellom sykdom og helse vært konsentrert om de «negative faktorene», dvs. hva som forårsaker sykdom og uhelse. I de senere år har imidlertid...
Arvid Heiberg
09.10.2008
Huntingtons sykdom er en autosomalt dominant nevrodegenerativ lidelse karakterisert av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer og frontalt preget demens ( 1 ). Hyppigheten er omkring 1/20...
Torbjørn Elvsåshagen, Volker Solyga, Søren Jacob Bakke, Arvid Heiberg, Emilia Kerty
13.08.2009
Nevrofibromatosene er en gruppe arvelige nevrokutane sykdommer kjennetegnet av multiple svulster som hovedsakelig utgår fra perifere nerver. Man kjenner i dag tre ulike former for nevrofibromatose:...
Torstein R. Meling*, Karen Helene Ørstavik, Arvid Heiberg
06.05.2004
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 30 – 50 per 100 000 levendefødte ( 1 ). Mens de fleste tilfellene skyldes for tidlig lukking av én eller flere av...
Arvid Heiberg
20.03.2001
Til tross for økende velstand, medisinske fremskritt og satsing på kurative og til en viss grad forebyggende tiltak er ikke alt vel med barnehelsen i Norge. Antall nordiske og norske barn i alderen 2...
Arvid Heiberg
30.05.2001
Den første pasient diagnostisert med sykdommen, ved siden av Øystein Aagenæs. De svarte prikkene på kartet viser hvor foreldre og besteforeldre til pasientene fra denne landsdel er født. Publiseres...
Arvid Heiberg
20.04.2001
I Tidsskriftet nr. 8/2001, side 898 skal stå: Sverre O. Lie (3) viser at 75 % av barn med kreftsykdommer nå overlever … og at hele 1 promille av en barnebefolkning har overlevd kreftsykdom...
Per Arne Andresen*, Tobias Gedde-Dahl jr., Olav Fausa, Tor J. Eide, Arvid Heiberg
10.01.2001
Familiær adenomatøs polypose karakteriseres ved at det dannes et varierende, men ofte høyt antall polypøse adenomer i colon. Polyppene disponerer for utvikling av adenokarsinomer i tykktarm og...
Egil Ruud, Arvid Heiberg
16.12.2004
Fragil X-syndrom er den hyppigst forekommende X-bundne årsak til mental retardasjon. Fra å være en tilstand som i 1970-årene utelukkende ble oppfattet som årsak til utviklingshemning hos gutter,...
Arvid Heiberg
30.08.2000
Den eksplosive utviklingen i genteknologien og kartleggingen av det humane genom muliggjør gentester for sykdom. Hånd i hånd med dette følger etiske og organisatoriske utfordringer. Dette belyses av...
Live Birgithe Jakobsen, Nordland Psykiatriske Sykehus, Torbjørn Moum, Arvid Heiberg
30.08.2000
De siste årene er det blitt utviklet prediktive gentester for stadig nye sykdommer. Til nå har det dreid seg om sjeldne arvelige tilstander, men prediktive gentester for utbredte sykdommer som visse...
Arvid Heiberg
30.11.2000
I sommer ledsaget jeg min ektefelle Astrid Nøklebye Heiberg, president i Det Internasjonale Forbund av Røde Kors og Røde Halvmåne, på en reise til Afrika. Hensikten med reisen var å delta på et...
Jan C. Frich, Arvid Heiberg
06.09.2011
Rosnes og medarbeidere anslår i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet nr. 12/2011 at det er om lag 1 200 personer under 65 år med demens i Norge ( 1 ). Forfatterne gir en god beskrivelse av tilstander...
Arvid Heiberg, Jan Frich, John-Arne Røttingen
11.03.2014
Regjeringen nedsatte i juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere spørsmål knyttet til prioriteringer i helsetjenesten. Utvalget er bedt om å vurdere hvilken status sjeldne tilstander og små...
Arvid Heiberg, Jan Frich, John-Arne Røttingen
29.04.2014
I sitt kommentarinnlegg er Nord uenig i at status som sjelden diagnose bør tillegges vekt ved prioriteringer i helsevesenet, og han hevder at vi misforstår QALY-begrepet. I vår artikkel skrev vi: «...
Arvid Heiberg, Stein Arne Evensen
26.01.2016
Esther Sanengen Esther Sanengen døde 14.11. 2015, vel 96 år gammel. Hennes store innsats for familier med sjeldne sykdommer i Norge er legendarisk. Den største innsatsen kom med opprettelsen av...
Arvid Heiberg, Per Vaglum, Sverre O. Lie
15.03.2016
Eirik Monn Vår gode venn og kollega, den høyt verdsatte barnelegen Eirik Monn, døde 78 år gammel 2.1. 2016 etter at par års alvorlig sykdom. En lang karriere innen spesialfeltet nyresykdommer hos...
Magne Nylenna, Noralv Breivik, Arvid Heiberg, Øivind Larsen
15.03.2016
Til forskjell fra dagens vitenskapelige publikasjoner, der man først og fremst legger vekt på representativitet og generaliseringsverdi, var medisinske tidsskrifter tidlig på 1800-tallet preget av...