Arve Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arve Dahl

Arve Dahl, Christian Lund, David Russell
29.03.2007
Fargedopplerultralyd av de precerebrale arterier. Illustrasjonsfoto Rikshospitalet–Radiumhospitalet Hjerneinfarkter utgjør rundt 85 % av alle hjerneslag. Tradisjonelt har man delt hjerneinfarktene i...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
29.03.2007
Et transitorisk iskemisk anfall (TIA) er det kliniske uttrykk for en akutt, men (antatt) forbigående sirkulasjonsforstyrrelse i hjernen. Anslagsvis 15 – 26 % av dem som rammes av hjerneinfarkt har...
David Russell, Christian Lund, Arve Dahl
17.05.2007
Rundt 13 000 nordmenn rammes årlig av hjerneinfarkt, for om lag 3 000 dreier det seg om residivinfarkt ( 1 ). Dessuten vil minst 5 000 personer i løpet av et år oppleve et transitorisk iskemisk...
David Russell, Arve Dahl, Christian Lund
15.03.2007
Hjerneslagsykdom medfører stor helsemessig belastning for dem som rammes, og betydelige utgifter for samfunnet. Det er anslått at 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år og at rundt 5 000 av disse...
Arve Dahl, Ola H. Skjeldal, Andreas Simensen, Håkon E. Dalen, Tone Bråthen, Petra Ahlvin, Ellen Kathrine Svendsby, Anne Sveinall, Per Morten Fredriksen
01.07.2004
Behandlingsreiser til utlandet for pasienter med spesielle kroniske sykdommer finansieres over statsbudsjettet. Flere grupper ønsker slike tilbud. Strumse og medarbeidere rapporterte i 2001 positiv...
Arve Dahl
30.08.2000
I Norge rammes ca. 15 000 mennesker av hjerneslag hvert år. 85 % skyldes hjerneinfarkt, de resterende intrakraniale blødninger. 60 000 – 70 000 nordmenn lever med sekvele etter gjennomgått slag...
Arve Dahl, David Russell
03.03.2005
En overbevisende sammenheng mellom serum-kolesterolnivå og risiko for koronar hjertesykdom har i mange år vært dokumentert hos middelaldrende og eldre opp mot 70 – 75 år ( 1 ). En rekke...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
25.08.2005
I sin lederartikkel om hjerneslagbehandling i Tidsskriftet nr. 12/2005 ( 1 ) gir professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller uttrykk for faglige synspunkter og holdninger som vi finner å måtte...
Arve Dahl, David Russell
19.05.2005
Vi takker for den relevante kommentaren fra Reikvam & Landmark. Vi er enig i at slagpasienter kanskje har nytte av statiner selv om de ikke har konstatert koronarsykdom eller har risikofaktorer...