Arnt Inge Vistnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnt Inge Vistnes

Arnt Inge Vistnes
03.12.2009
Kraus, W. Mobilstråling 160 s, tab, ill. Oslo: Spartacus, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-430-0469-6 Forfatteren henvender seg til de brede lag av befolkningen med noe som kan anses som et...
Arnt Inge Vistnes
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 5/2010 hevder Iver Mysterud at min omtale av Walter Kraus’ bok om stråling representerer et partsinnlegg ( 1 ). Da har Mysterud faktisk ikke skjønt kritikken jeg kom med, og det er...