Arnold Berstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnold Berstad

Jørgen Valeur, Arnold Berstad
29.05.2008
Tykktarmen er et aktivt metabolsk organ og spiller en avgjørende rolle i nedbrytningen av komplekse karbohydrater. Denne funksjonen er livsviktig for planteetende dyr og kan ha stor klinisk betydning...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
19.11.2009
I 1901 introduserte Schmidt & Strasburger begrepet «gjæringsdyspepsi» for å beskrive et syndrom som i dag ville bli oppfattet som irritabel tarm ( 1 ). Diagnosen er fremdeles kjent blant eldre...
Arnold Berstad
19.11.2009
Mysterud, I. Mat, mennesket og evolusjon 112 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 265 ISBN 978-82-05-36533-9 Menneskets genmateriale stammer fra en helt annen tid enn den vi lever i nå...
Karl Anton Undeland, Arnold Berstad
08.06.2006
Vegard Bruun Wyller skriver i Tidsskriftet nr. 7/2006 at målinger av autonom aktivitet er fraværende i norsk forskning ( 1 ). Det stemmer nok ikke. Den slags målinger er i Norge mye brukt innen...
Arnold Berstad, Gunnar Nysæter, Audun Berstad
16.12.2004
Oralt inntak av egg fra piskeorm fra gris ser ut til å ha gunstig effekt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Denne piskeormen er ikke patogen for mennesket, men stimulerer tarmslimhinnens...
Arnold Berstad
30.08.2002
Det finnes tre typer antacida, natriumbikarbonat (natron), kalsiumkarbonat og aluminium-magnesium-salter (Al-Mg-antacida). Det er den siste typen antacidum som nå er mest brukt. Både...
Arnold Berstad
10.11.2002
Objektive tegn til artritt finnes hos 12 % av pasientene med inflammatorisk tarmsykdom, om lag like hyppig ved ulcerøs colitt som ved Crohns sykdom (1). Det er to typer artritt – en pauciartikulær...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
12.11.2013
Irritable bowel syndrome is a commonly occurring symptom complex of unknown cause. The condition is characterised by gastrointestinal problems, but is often accompanied by functional disorders in...
Hermod Petersen, Kirsti Pleym Schumacher, Helge L. Waldum, Arnold Berstad, Jon Florholmen, Bodil Selbekk, Marijke Veenstra
04.05.2005
Gjensidig evaluering med gjensidige praksisbesøk har i mange land vært benyttet med godt resultat i allmennpraksis ( 1  –  6 ). I Norge har man også gjort positive erfaringer med metoden i...
Arnold Berstad
17.03.2005
Både ved funksjonelle og organiske tilstander i tarmene kan tarmgass spille en viktig patogenetisk rolle: ved funksjonelle tilstander kanskje mest på grunn av sitt volum, ved organisk sykdom kanskje...
Arnold Berstad, Jørgen Valeur
13.12.2011
Det kan være vanskelig å motstå desserten, selv om man egentlig er mett. Innsikt i magesekkens fysiologi kan belyse hvorfor vi gjerne synes at vi har litt ekstra plass til noe søtt. Figur 1...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad, Tore Midtvedt
04.10.2011
At tarminnholdet påvirker helsen, har vært hevdet siden oldtiden. Moderne molekylærbiologiske metoder tillater nå omfattende kartlegging av tarmfloraens sammensetning og funksjoner, og muliggjør...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
12.11.2013
Irritabel tarm-syndrom er et hyppig forekommende symptomkompleks med ukjent årsak. Tilstanden preges av mageproblemer, men ledsages ofte av plager fra flere organsystemer. Forstyrrelser i tarmfloraen...