Arnold Berstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arnold Berstad (f. 1940) er tidligere professor ved Universitetet i Bergen og seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehus. Han er nå seniorforsker ved Unger-Vetlesens institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arnold Berstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media