Arne Stray-Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: arne.stray-pedersen@medisin.uio.no

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Den rettsmedisinske kommisjon

Arne Stray-Pedersen er rettsmedisiner, overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og medlem av Den rettsmedisinske kommisjon.

Artikler av Arne Stray-Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media