Arne Kristian Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Den rettsmedisinske kommisjon

Arne Kristian Myhre er spesialist i barnesykdommer, med spesialkompetanse i sosialpediatri, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og medlem av Den rettsmedisinske kommisjon.

Artikler av Arne Kristian Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media