Annonse
Annonse

Arne Kristian Myhre

Artikler av Arne Kristian Myhre

Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Labial adhesion is relatively common (Fig. 1), and in the literature it is estimated to occur in 0.6 – 3.3 % of prepubertal girls ( 1 , 2 ). Doctors should therefore be aware of the condition, which...
Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Adhesjon av de små kjønnsleppene er relativt vanlig (fig 1), i litteraturen er det anslått å forekomme hos 0,6 – 3,3 % av prepubertale jenter ( 1 , 2 ). Leger bør derfor kjenne til tilstanden, som...
Arne Kristian Myhre, Geir Borgen, Kari Ormstad
05.10.2006
Medisinsk kunnskap om mishandling og seksuelle overgrep mot barn er av relativt ny dato. I 1962 publiserte Henry Kempe og medarbeidere den etter hvert legendariske artikkelen «The battered child...
Arne Kristian Myhre
18.11.2004
Seksuelle overgrep mot barn er et fenomen som fra slutten av 1980-årene har fått stor oppmerksomhet både i fagmiljøene og i mediene. Epidemiologiske studier har vist at problemet er relativt vanlig,...