Arne Høiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Høiseth

Arne Høiseth
14.12.2020
Noen av de forhold som Lydersen trekker frem ( 1 ) ble omtalt i Tidsskriftet allerede i 1990 ( 2 ). Det ble da påpekt at korrelasjonskoeffisienten (R) ble feilaktig benyttet til å beskrive...
Arne Høiseth
23.09.2019
Allerede i 1990 hadde Odd O. Aalen og jeg en disputt om dette i Tidsskriftet. ( 1 , 2 ). Neste år kan vi feire 30-årsjubilem. For å gjenta: Benevnelsen «statistisk signifikans» bør skrotes av den...
Arne Høiseth
12.06.2018
Are Hugo Pripp har sannsynligvis ønsket å gi en lettforståelig fremstilling av korrelasjonsanalyser ( 1 ). Men, «det er ingen kongelig vei til geometri». Snarveier og tilnærmet korrekte...
Knut Strømsøe, Arne Høiseth
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 21/2005 anfører Berg & Bjerknes at det er et paradoks at store sykdomsgrupper innen endokrinologien, som for eksempel osteoporose, har betydelige arvelige komponenter som ennå...
Arne Høiseth
16.11.2006
I Tidsskriftet nr. 19/2006 stiller Roar Dyrkorn seg helt uforstående til at noen krever å få se den vitenskapelige dokumentasjonen som viser effekten av generika, i dette tilfellet Fosamax versus...
Arne Høiseth
12.01.2006
Statistiske metoder er nyttige, men komplekse hjelpemidler for å forstå observasjoner og målinger. En kokebokoppskrift fra Tidsskriftet kan legitimere overfladisk bruk av statistikk. Teoretisk...
Arne Høiseth
10.04.2003
Vitenskap brukes nå som en del av premissgrunnlaget i helsepolitiske og administrative vurderinger og beslutningsprosesser. Få er skolert til å vurdere den vitenskapstekniske delen av slike arbeider...
Arne Høiseth
10.04.2003
John-Arne Skolbekken & Siri Forsmo retter i Tidsskriftet nr. 1/2003 usedvanlig sterk kritikk mot legemiddelfirmaet Lilly for at de benytter «relativ risikoreduksjon» og ikke «absolutt reduksjon»...
Arne Høiseth
16.06.2005
Det er en betydelig grad av uklarhet knyttet til begrepene «osteoporose» og «beintetthet», noe som kan være til hinder for en rasjonell og naturvitenskapelig begrunnet forebygging av brudd hos...
Arne Høiseth
19.05.2005
For dem som ikke til daglig arbeider med osteoporose, men som må ta stilling til markedsføring, kan det kanskje være nyttig med følgende kommentarer som berører en pågående reklamekamp mellom...
Arne Høiseth
07.08.2012
Juristene G. Molven og C. Svenningsen redegjør for påtalebegjæringer (politianmeldelser) fra Helsetilsynet rettet mot leger ( 1 ). Artikkelen inneholder en vesentlig feil. Anmeldelser av to leger ble...
Arne Høiseth
28.05.2013
Petter Gjersvik hevder på lederplass i Tidsskriftet nr. 6/2013 at de tre viktigste egenskapene ved en vitenskapelig artikkel er budskapet ( 1 ). Jeg mener at det viktigste bør være en mest mulig...
Arne Høiseth
07.05.2013
Tidsskriftet har publisert noen ledere som åpenbart dreier seg om forskningstekniske spørsmål. I Eva Skovlunds i Tidsskriftet nr. 5/2013 gis det en del generelle råd om planlegging av studier ( 1 )...
Arne Høiseth
09.12.2014
Grob, Gerald N. Aging bones A short history of osteoporosis. 284 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2014. Pris USD 25 ISBN 978-1-4214-1318-1 Forfatteren er historiker og gir et...
Arne Høiseth
24.03.2015
Arne Høiseth svarer på et innlegg av John-Arne Skolbekken, som sto på trykk i Tidsskriftet nr. 5/2015: John-Arne Skolbekken misliker at jeg beskriver Gerald N Grobs bok, «Aging bones», som...
Arne Høiseth
21.04.2015
Lars Slørdal og medarbeideres artikkel om påstander i legemiddelreklame ( 1 ) er ikke objektiv fordi det er en manglende sammenheng mellom resultatene og det «budskapet» som formidles ( 2 )...
Arne Høiseth
03.11.2015
I denne lederartikkelen om statistikk ( 1 ) gjentar Eva Skovlund synpunkter fra en leder hun skrev i 2013 ( 2 ). To spørsmål jeg stilte henne i en artikkelkommentar ( 2 ) til lederen fra 2013 er...
Arne Høiseth
10.02.2015
Originalartikkelen «Skriftlig legemiddelreklame – fremdeles ikke til å stole på?» ( 1 ) og boken Aging Bones ( 2 ) har i prinsippet samme budskap, nemlig at legemiddelindustrien feilinformerer. Jeg...