Arild Nesbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Nesbakken

Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson, Carl Fredrik Schou, Arild Nesbakken, Tom Mala
04.01.2007
Overvekt og fedme er et økende problem blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Tilstandene er assosiert med økt risiko for blant annet type 2-diabetes, gallesteinssykdom, søvnapné, hypertensjon og hjerte...
Bjørn Hofstad, Solveig Norheim Andersen, Arild Nesbakken
18.10.2007
Kolorektale polypper har stort malignitetspotensial. Det brukes derfor store ressurser på påvisning, behandling og oppfølging av disse. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å gi en oppdatering...
Arild Nesbakken, Maria Gaard
15.11.2007
Hvert år oppdages det vel 2 200 nye tilfeller av tykktarmskreft i Norge, og insidensen er økende ( 1 ). Eneste helbredende behandling er reseksjon av tumorbærende tarmsegment med tilhørende regionale...
Bjørn Hofstad, Arild Nesbakken, Jan Eritsland, Odd Brørs, Per Morten Sandset
06.11.2008
Pasienter som skal til endoskopisk undersøkelse av gastrointestinaltractus, blir i ulik grad bedt om å seponere hemmere av blodplateaggregasjonen i en periode før undersøkelsen for å unngå...
Arild Nesbakken
30.04.2003
Forekomsten av cancer recti er fordoblet de siste 40 år, og nesten 1 000 personer får sykdommen i Norge hvert år. Behandlingen var tidligere beheftet med mange problemer. Etter antatt kurativ...
Dagfinn Gleditsch*, Arild Nesbakken, Knut Nygaard
20.06.2001
Kontinens for avføring og flatus beror på et komplisert samspill av mekanismer i anorektalområdet. Kontinensforstyrrelser kan oppstå ved affeksjon av nerver, muskler eller slimhinne (1). Inkontinens...
Arild Nesbakken
06.05.2010
Kirurgi er beheftet med mye komplikasjoner. Operasjonsindikasjonene må derfor vurderes nøye I dette nummer av Tidsskriftet omtaler Rushfeldt & Søreide kirurgiske behandlingsalternativer ved...