Arild Nesbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arild Nesbakken (f. 1950) er overlege ved Gastroenterologisk kirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker, professor II ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Clinical associate ved Centre for Cancer Biomedicine, Oslo Universitetssykehus.

Email: arild.nesbakken@medisin.uio.no

Artikler av Arild Nesbakken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media