Are Solli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Solli

Kaj Bo Veiersted, Lars Ole Goffeng, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I 1990 ble det i Tidsskriftet rapportert erfaringer fra behandling av 18 pasienter innlagt med strømskade over en tiårsperiode ved et stort sentralsykehus i Norge ( 1 ), og i det neste decennium ble...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I årene 1998 – 2000 mottok Direktoratet for brann- og elsikkerhet henholdsvis 60, 50 og 71 meldinger om ulykker med elektrisk årsak, hvorav fem dødsulykker ( 1 ). Arbeidstilsynet mottok i samme...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
20.11.2003
Tor-Finn Granlunds konstruktive innspill gir oss anledning til å utdype noen hovedpoenger i vår artikkel. Det hefter usikkerhet ved våre beregninger. Derfor har vi formulert oss forsiktig når vi har...