Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
09.09.2019
Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. Utstrakt bruk av...
Are Brean
19.08.2019
Independent research institutions and universities are key elements of a well-functioning democratic society. However, the principle of academic freedom is under pressure. It is felt in Norway as...
Are Brean
19.08.2019
Frie forskningsinstitusjoner og universiteter er sentrale deler av et fungerende demokratisk samfunn. Men prinsippet om akademisk frihet er under press. Det merkes også i Norge. Foto: Einar Nilsen I...
Are Brean
19.08.2019
«Laboratoires Boiron» er verdens ledende produsent av homøopatipiller. Fortjenesten har skaffet eierne, familien Boiron, en av Frankrikes største privatformuer. Å...
Are Brean
24.06.2019
Det hevdes av og til at vi lever i en brytningstid, med falske nyheter og mistro til vitenskap, der det er fritt frem for sjamaner og andre sjarlataner som snur atomer og tar syke i kur. Men slik har...
Are Brean
27.05.2019
Fredag 24. mai 2019 skjer det igjen: Skolebarn over hele verden tar til gatene midt i skoletiden for å streike i protest mot de voksnes unnfallenhet overfor menneskeskapte klimaendringer. I...
Are Brean
06.05.2019
Pharmaceuticals need not cure anything at all, and undocumented dietary supplements are permitted to pose as medical drugs. Norwegian consumers and patients are the losers. Photo: Einar Nilsen...
Are Brean
06.05.2019
Tilgang til lik medisinsk hjelp er ikke en realitet for alle i Norge i dag. Den kanskje mest sårbare gruppen i landet – papirløse migranter – er nemlig unntatt. Det sø...
Are Brean
06.05.2019
Legemidler trenger ikke å lege noe som helst, og udokumenterte kosttilskudd får lov til å fremstå som legemidler. Taperne er norske forbrukere og pasienter. Foto: Einar Nilsen...
Are Brean
08.04.2019
Den 6. mars 2019 må stjerner og planeter ha stått i en usedvanlig gunstig posisjon. Da ga nemlig Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Astrologiskolen Herkules offentlig...
Are Brean
25.03.2019
Nordmenn bruker legemidler som aldri før. I 2018 satte norske apoteker omsetningsrekord og solgte legemidler for til sammen 27,7 milliarder kroner, ifølge nylige tall fra...
Are Brean
11.03.2019
Nikotin er et av de mest avhengighetsskapende stoffer som finnes. E-sigaretter ble derfor for få år siden hilst velkommen som et effektivt røykeavvenningsprodukt. Men de har ogs...
Are Brean
25.02.2019
Meslinger er en av de mest smittsomme virusinfeksjoner som finnes. Tidligere tok sykdommen millioner av liv. Effektiv, billig og trygg vaksinasjon har satt en stopper for det. WHOs uttrykte mål...
Are Brean
12.02.2019
Data protection is just one of the many statutory obligations within the public health service. When data protection takes precedence over the patient’s best interests, things are moving in the...
Are Brean
11.02.2019
Personvern er bare ett av mange lovpålagte hensyn i helsevesenet. Når personvern får forrang foran pasientens beste, er vi på ville veier. Ansvaret ligger hos staten som sykehuseier. Foto: Einar...
Are Brean
11.02.2019
Det er lett å tenke på pressefrihet, og ikke minst mangel på sådan, som noe som først og fremst angår nyhetsmedier. Men nylig ble det kjent at kinesiske...
Are Brean
28.01.2019
I dette nummer av Tidsskriftet lanserer vi en ny artikkeltype: Kort rapport. Dette er fagfellevurderte korte artikler basert på originale data, ofte med små utvalg eller enkle analyser som ikke gir...
Are Brean
14.01.2019
A new study, published just in time for the New Year’s resolutions, shows that the antihypertensive effect of exercise may be equal to that of drugs. Photo: Einar Nilsen The advertising...
Are Brean
14.01.2019
En ny studie, publisert akkurat i tide til nyttårsforsettene, viser at trening kan ha like god blodtrykkssenkende effekt som medikamenter. Foto: Einar Nilsen Januar måneds...
Are Brean
14.01.2019
Betydningen av en vitenskapelig artikkel kan vurderes på mange måter. En av disse er å måle hvor ofte artikkelen nevnes og siteres på internett – i offentlige...