Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
11.03.2019
Nikotin er et av de mest avhengighetsskapende stoffer som finnes. E-sigaretter ble derfor for få år siden hilst velkommen som et effektivt røykeavvenningsprodukt. Men de har ogs...
Are Brean
25.02.2019
Meslinger er en av de mest smittsomme virusinfeksjoner som finnes. Tidligere tok sykdommen millioner av liv. Effektiv, billig og trygg vaksinasjon har satt en stopper for det. WHOs uttrykte mål...
Are Brean
12.02.2019
Data protection is just one of the many statutory obligations within the public health service. When data protection takes precedence over the patient’s best interests, things are moving in the...
Are Brean
11.02.2019
Personvern er bare ett av mange lovpålagte hensyn i helsevesenet. Når personvern får forrang foran pasientens beste, er vi på ville veier. Ansvaret ligger hos staten som sykehuseier. Foto: Einar...
Are Brean
11.02.2019
Det er lett å tenke på pressefrihet, og ikke minst mangel på sådan, som noe som først og fremst angår nyhetsmedier. Men nylig ble det kjent at kinesiske...
Are Brean
28.01.2019
I dette nummer av Tidsskriftet lanserer vi en ny artikkeltype: Kort rapport. Dette er fagfellevurderte korte artikler basert på originale data, ofte med små utvalg eller enkle analyser som ikke gir...
Are Brean
14.01.2019
A new study, published just in time for the New Year’s resolutions, shows that the antihypertensive effect of exercise may be equal to that of drugs. Photo: Einar Nilsen The advertising...
Are Brean
14.01.2019
En ny studie, publisert akkurat i tide til nyttårsforsettene, viser at trening kan ha like god blodtrykkssenkende effekt som medikamenter. Foto: Einar Nilsen Januar måneds...
Are Brean
14.01.2019
Betydningen av en vitenskapelig artikkel kan vurderes på mange måter. En av disse er å måle hvor ofte artikkelen nevnes og siteres på internett – i offentlige...
Are Brean
11.12.2018
The objective of Plan S is to provide immediate open access to all publicly funded research. Traditional publishing houses and many researchers feel threatened. These changes will come, however...
Are Brean
10.12.2018
Plan S har som mål å gi umiddelbar åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Tradisjonelle forlagshus og mange forskere føler seg truet. Men endringene vil komme...
Are Brean
10.12.2018
I løpet av 2018 vil det fødes om lag 140 millioner barn på kloden. Hvert eneste av dem er et helt unikt individ, som vil bli ulikt alle de andre barna som noensinne er født...
Are Brean
26.11.2018
«Her er null kontinuitet som kan bygge et pasient–lege-forhold over tid, preget av trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møter du en stim av engangsleger som bare...
Are Brean
13.11.2018
Verdens helseorganisasjon har nylig publisert rapporten Air pollution and child health: prescribing clean air . Det er ikke uten grunn «forskrivning av ren luft» brukes som undertittel i...
Are Brean
30.10.2018
For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialistgodkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bakgrunnen var det økende antall leger – og at hvem som helst av dem...
Are Brean
15.10.2018
HR-direktøren ved OUS, Morten Meyer, kalte nylig en overlege ved samme sykehus, Jon Henrik Laake, for «brønnpisser» og «kverulant» på Twitter. Siden har...
Are Brean
02.10.2018
One of Cochrane’s founders has been dismissed from the organisation’s board. His dismissal is symptomatic of deeper problems in evidence-based medicine. Photo: Einar Nilsen In the last 25...
Are Brean
01.10.2018
En av Cochranes grunnleggere er kastet ut av organisasjonens styre. Utkastelsen er et symptom på dypere problemer i evidensbasert medisin. Foto: Einar Nilsen Cochrane har på 25 år vokst fra å være et...
Are Brean
01.10.2018
Resultatene av WHOs omfattende helsesjekk av den europeiske befolkningen ble nylig publisert – for tredje gang siden 2012. Europeeres helse har aldri vært bedre: Forventet levealder ved f...
Are Brean
17.09.2018
En av verdens eldste medisinske tekster, Edwin Smiths papyrus, inneholder 48 detaljerte kirurgiske kasuistikker. Den ble skrevet rundt år 1600 før vår tidsregning, åpenbart for læringsformål. I dag,...