Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
10.12.2018
Plan S har som mål å gi umiddelbar åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Tradisjonelle forlagshus og mange forskere føler seg truet. Men endringene vil komme...
Are Brean
10.12.2018
I løpet av 2018 vil det fødes om lag 140 millioner barn på kloden. Hvert eneste av dem er et helt unikt individ, som vil bli ulikt alle de andre barna som noensinne er født...
Are Brean
26.11.2018
«Her er null kontinuitet som kan bygge et pasient–lege-forhold over tid, preget av trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møter du en stim av engangsleger som bare...
Are Brean
13.11.2018
Verdens helseorganisasjon har nylig publisert rapporten Air pollution and child health: prescribing clean air . Det er ikke uten grunn «forskrivning av ren luft» brukes som undertittel i...
Are Brean
30.10.2018
For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialistgodkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bakgrunnen var det økende antall leger – og at hvem som helst av dem...
Are Brean
15.10.2018
HR-direktøren ved OUS, Morten Meyer, kalte nylig en overlege ved samme sykehus, Jon Henrik Laake, for «brønnpisser» og «kverulant» på Twitter. Siden har...
Are Brean
02.10.2018
One of Cochrane’s founders has been dismissed from the organisation’s board. His dismissal is symptomatic of deeper problems in evidence-based medicine. Photo: Einar Nilsen In the last 25...
Are Brean
01.10.2018
En av Cochranes grunnleggere er kastet ut av organisasjonens styre. Utkastelsen er et symptom på dypere problemer i evidensbasert medisin. Foto: Einar Nilsen Cochrane har på 25 år vokst fra å være et...
Are Brean
01.10.2018
Resultatene av WHOs omfattende helsesjekk av den europeiske befolkningen ble nylig publisert – for tredje gang siden 2012. Europeeres helse har aldri vært bedre: Forventet levealder ved f...
Are Brean
17.09.2018
En av verdens eldste medisinske tekster, Edwin Smiths papyrus, inneholder 48 detaljerte kirurgiske kasuistikker. Den ble skrevet rundt år 1600 før vår tidsregning, åpenbart for læringsformål. I dag,...
Are Brean
03.09.2018
Føler du deg frisk? Vel, statistikken er ikke på din side lenger. 63 % av alle over 45 års alder trenger behandling for hypertensiv sykdom, dersom American College of Cardiology og American Heart...
Are Brean
21.08.2018
Climate change represents one of our greatest health challenges. In the face of this, the last thing we need are our own fantasy realities and preposterous conspiracy theories. Photo: Einar Nilsen ‘I...
Are Brean
21.08.2018
Klimaendringene er en av våre største helseutfordringer. Det siste vi trenger for å møte dem er egne fantasivirkeligheter og tøvete konspirasjonsteorier. Foto: Einar Nilsen «Jeg synes vi er heldige...
Are Brean
21.08.2018
I år er det 125 år siden Marie Spångberg ble den første kvinnen som avla norsk medisinsk embedseksamen. Norge var det siste landet i Norden som slapp kvinner til på medisinstudiet. Under debatten...
Are Brean
26.06.2018
I 2016 hadde hver innbygger i Norge i gjennomsnitt 2,7 konsultasjoner hos sin fastlege. Dette viser nye tall fra Helsedirektoratet. I 2010 var gjennomsnittet 2,6. Det er en økning på 1,4 millioner...
Are Brean
12.06.2018
«Jeg har en plan», sa Egon Olsen, og 1970-årenes kinogjengere visste at nå ble det gøy. En plan er fint å ha, ikke bare for den perfekte forbrytelse, men også dersom du skal i gang med et...
Are Brean
26.06.2018
Nulling vil si at man stopper en medikasjon midlertidig. Det er noe annet enn seponering. I et manus som vi nylig hadde til vurdering, brukte forfatterne ordet nulling i betydningen midlertidig...
Are Brean
28.05.2018
De mange norske helseregistrene, helseundersøkelsene og andre befolkningsbaserte helsedata er unike kilder for mange typer forskning. Men for forskere som ønsker å koble data fra flere slike kilder,...
Are Brean
08.05.2018
For å få førerkort for moped i Norge kreves det minimum 28 timers opplæring, hvorav en praktisk del på minimum åtte timer, i tillegg til et antall kjøretimer med lærer. Det er forståelig – en moped...
Are Brean
17.04.2018
Legers fremste plikt er å hjelpe. Det er det mest grunnleggende. Det er godt vi har unge kolleger til å minne oss om det. For Norges største humanitære studentorganisasjon, MedHum, drives av...