Antonio Rosales

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Antonio Rosales

Carl-Erik Slagsvold, Einar Stranden, Antonio Rosales
05.11.2009
Venøs insuffisiens er svært vanlig og bidrar til et symptomspekter som varierer fra mindre asymptomatiske telangiektasier og ektatiske vener, via åreknuter med spreng og tyngdefornemmelse, til sår,...
Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold, Jørgen J. Jørgensen, Gunnar Sandbæk
19.11.2009
Kronisk venøs insuffisiens med utvikling av leggsår representerer et alvorlig medisinsk og sosialt problem. Prevalensen av venøst leggsår rapporteres å være 0,1–1,0 % ( 1 , 2 ). I Sverige er de...
Antonio Rosales
07.09.2006
Både bypasskirurgi og endovaskulære prosedyrer kan gi tilfredsstillende revaskularisering hos diabetespasienter med kritisk iskemi i underekstremitetene Amputasjonsinsidensen gjenspeiler prevalensen...
Bernt Ly, Anne Mette Njaastad, Gunnar Sandbæk, Randi Solstrand, Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold
19.02.2004
Rutinebehandlingen av dyp venetrombose er lavmolekylært heparin subkutant etterfulgt av behandling med vitamin K-antagonist. Behandlingen forebygger residiv av venøs tromboemboli, men forhindrer ikke...