Ansgar Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ansgar Berg

Ingvild Romstad Hem, Camilla Gjerstad, Ansgar Berg
11.02.2019
Bruk av insentiver til forskningsdeltagere er et kjent virkemiddel for å øke deltagelse i forskningsprosjekter. I de senere årene er det observert en fallende rekruttering av forskningsdeltagere ( 1...
Ansgar Berg, Elisabeth Arntzen
05.09.2017
Turnustjenesten er avviklet og erstattet av en ny modell for spesialistutdanningen, og de første legene i spesialisering er i gang med del 1. Svært mange har vært involvert i arbeidet med å styrke...
Håvard Trønnes, Gunnar Norgård, Ansgar Berg
20.09.2007
Hos små barn med feber og inflammasjonstegn, som forhøyet CRP og forstørrede lymfeknuter, vil det være naturlig å lete etter et primært infeksjonsfokus. Når dette ikke finnes, bør andre underliggende...
Hege Svangtun, Gottfried Greve, Elisabeth Leirgul, Ansgar Berg
17.01.2008
Figur 1 Skjematisk fremstilling av en mulig sammenheng mellom lav fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom i voksen alder Hjerte- og karsykdom er i dag den viktigste årsaken til tidlig sykelighet og død...
Ansgar Berg, Kari Furu, Olav Spigset
20.11.2008
Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray gis ofte til barn med øvre luftveisinfeksjoner. I den senere tid har man sett til dels alvorlige bivirkninger hos små barn etter bruk av disse midlene...
Paul Joachim Thorsen, Ansgar Berg, Per Ivar Hoff, Gottfried Greve
05.10.2006
Allerede i 1856 beskrev Meissner et dødsfall som trolig skyldtes lang QT-syndrom ( 1 ). Senere rapporterte Möller de elektrokardiografiske karakteristika ( 2 ). I 1957 ga Jervell og Lange-Nielsen ut...
Freddy Hestholm*, Tore Morken, Britt T. Skadberg, Ansgar Berg
28.02.2002
Urticaria eller elveblest er en hudreaksjon som er lett å kjenne igjen og som oftest forsvinner av seg selv uten behandling. Utslettet er karakterisert ved rask opptreden av en velavgrenset...
Ansgar Berg, Kristofer Rubin, Rolf K. Reed
30.10.2000
Normalt holdes volumene i de ulike væskerommene (ekstracellulære og intracellulære rom) i kroppen konstant, på tross av store daglige variasjoner i inntak av væske og salt (1). Reguleringen av det...
Gunnar Norgård, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Ansgar Berg
21.04.2005
Hjertebilyd er vanlig hos barn (50 – 90 %), men som regel dreier det seg om fysiologiske bilyder hos hjertefriske barn ( 1  –  7 ). Bilyd kan også være tegn på alvorlig medfødt hjertesykdom, og noen...
Ansgar Berg, Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Alm Rosland, Gunnar Norgård
21.04.2005
Hyppigheten av medfødte hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 %. Dette er den største gruppen medfødte misdannelser. Minst 80 % av medfødte hjertefeil oppdages i første leveår, og en stor del av...
Ansgar Berg, Oddmund Søvik, Asle Hirth
03.11.2005
Ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemi er to alvorlige akutte komplikasjoner av diabetes mellitus ( 1 ). Hos barn er diabetesketoacidose definert som en tilstand med glukosuri, hyperglykemi (s-...
Ansgar Berg, Kari Furu, Margrete Einen, Olav Spigset
16.12.2010
Nedre luftveisinfeksjoner er vanlig hos små barn og ofte forbundet med luftveisobstruksjon og hoste. Symptomatisk behandling med efedrin mikstur er utbredt i Norge. Det er rapportert til dels...
Håvard Trønnes, Ansgar Berg
15.05.2012
En ti måneder gammel gutt med kjent ryggmargsskade ble innlagt med akutt respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Kort tid etter innleggelsen fikk han hjertestans. Da gutten var seks måneder gammel, ble...
Ansgar Berg, Emelinn Bråtane, Hans Henrik Odland, Christina Brudvik, Bjørg Rosland, Asle Hirth
08.04.2014
AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er en tilstand som kjennetegnes av uoppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet ( 1 ). Ubehandlet kan tilstanden føre til...
Anders Batman Mjelle, Erik Mikael Donner, Ansgar Berg
10.03.2015
Kreftsyke barn som får cellegiftbehandling, har ofte betydelige bivirkninger og komplikasjoner relatert til både grunnsykdommen og behandlingen. Noen av disse bivirkningene er sjeldne, men...
Ansgar Berg, Camilla Gjerstad, Knut W. Ruyter
23.02.2016
Genetiske undersøkelser er en stadig mer integrert del av helsetjenesten der genetisk utredning og medisinsk forskning ofte glir over i hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig å avgrense hva...