Anners Lerdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anners Lerdal

Anners Lerdal
17.01.2008
Tre av fire pasienter med multippel sklerose rapporterer om enten sporadisk eller vedvarende utmattelse (fatigue) over en toårsperiode. Det viser en norsk studie. Alle de 502 pasientene med sikker...
Anners Lerdal
10.12.2013
Utmattelse i akuttfasen av hjerneslag predikerer dårligere fysisk helse, men ikke mental helse, 18 måneder senere. Dette er hovedfunnet i en norsk kohortstudie som fulgte opp 95 personer med...