Anne-Marit Langås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Marit Langås

Anne-Marit Langås
20.08.2001
Fastlegeordningen er nå i funksjon. Den har fått mye omtale og ble høyt prioritert i Legeforeningen, Nasjonalt råd, departementet og i mediene. Samtidig pågår det andre reformer, bl.a...
Anne-Marit Langås
12.05.2014
Patients with substance use disorders very often have comorbid psychiatric disorders. Many also have somatic diseases. Provision for this patient group is still inadequate and fragmented. We must...
Anne-Marit Langås
12.05.2014
Patients with substance use disorders very often have comorbid psychiatric disorders. Many also have somatic diseases. Provision for this patient group is still inadequate and fragmented. We must...
Anne-Marit Langås
13.05.2014
Pasienter med rusmiddelavhengighet har svært ofte psykiatriske tilleggslidelser. Mange har også somatiske sykdommer. Tilbudet til pasientgruppen er fortsatt mangelfullt og fragmentert. Vi må regne...
Anne-Marit Langås
05.08.2014
Douaihy, Antoine Daley, Dennis C. Substance use disorders 397 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-989816-9 Dette er en lærebok for leger i spesialisering i...