Anne Kristin Møller Fell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Kristin Møller Fell (f. 1966) er ph.d., spesialist i arbeidsmedisin og overlege. Hun har utredet pasienten arbeidsmedisinsk, har gjennomgått pasientens journal og gjort litteratursøk. Hun er førsteforfatter.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for arbeidsmedisin

Sykehuset Telemark

Artikler av Anne Kristin Møller Fell
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media