Anne Hansen Ree

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Hansen Ree

Anne Hansen Ree
22.03.2021
Cancer genome sequencing with the aid of next-generation sequencing is now being introduced as part of routine diagnostics. It allows for off-label treatment of patients with advanced cancer...
Anne Hansen Ree
22.03.2021
Kartlegging av tumorgenomet ved hjelp av nestegenerasjonssekvensering blir no innført som rutinediagnostikk. Det opnar for å gje behandling utanfor etablert indikasjon til pasientar med avansert...
Anne Hansen Ree
25.10.2016
Are radio- and chemotherapy effective immunotherapy for cancer? Medical writings dating back to the days of ancient Egypt have described spontaneous regression of cancer as a result of what we...
Anne Hansen Ree
25.10.2016
Er stråle- og kjemoterapi effektiv immunterapi ved kreft? Heilt sidan oldtidas Egypt har medisinske skrift omtala spontan regresjon av kreft som resultat av det vi i dag vil tolke som tilfeldig...
Anne Hansen Ree, Åse Bratland, Svein Dueland
17.01.2008
Gjennom siste tiår har medikamentell behandling av kolorektal kreft utviklet seg fra å bestå av en eneste type cytotoksisk stoff (5-fluorouracil) til å omfatte en rekke nye medikamenter med ulike...
Anne Hansen Ree
27.08.2009
Airley, R. Cancer chemotherapy Basic science to the clinic. 341 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 25 ISBN 978-0-470-09255-2 Ikkje skal eg vere påståeleg, men det kan da ikkje...
Anne Hansen Ree
07.10.2004
Innan det onkologiske fagfeltet har vi dei seinare åra komme relativt langt i å implementere viktige prinsipp frå basalbiologi i terapeutisk medisin. Prosessane som styrer tumorvekst og metastasering...
Anne Hansen Ree
12.11.2012
Does our current knowledge and evidence correspond to the values underlying the health policy debate on costly cancer medication? The policy value base for healthcare work in Norway is not very...
Anne Hansen Ree
12.11.2012
Samsvarer dagens kunnskaps- og erfaringsgrunnlag med verdigrunnlaget for den helsepolitiske debatten kring kostbare kreftmedikament? I vårt land har vi eit politisk verdigrunnlag for verke i...
Anne Hansen Ree
10.01.2012
Francis, Richard C. Epigenetics The ultimate mystery of inheritance. 234 s, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2011. Pris USD 26 ISBN 978-0-393-07005-7 Er det gena eller miljøet? Det er sannsynlegvis...
Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck, Anne Hansen Ree, Berit Gravdehaug, Helge Røsjø, Kjetil Steine, Åse Bratland, Pavel Hoffmann, Jürgen Geisler, Torbjørn Omland
17.09.2013
Etter hjerte- og karsykdommer er kreftsykdom vanligste dødsårsak i Norge ( 1 ). Som et resultat av moderne behandling med kirurgi, cellegift, antistoffer, endokrinterapi og bestrå...