Anne Grete Bechensteen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Grete Bechensteen

Bernward Zeller, Anne Grete Bechensteen
07.01.2011
In Journal no. 21/2010, Ghanima et al. ( 1 ) presented an excellent overview of immunological thrombocytopenia. The article concentrated mainly on the findings in adults. Immunological...
Bernward Zeller, Anne Grete Bechensteen
07.01.2011
I tidsskriftet nr. 21/2010 ga Ghanima og medarbeidere ( 1 ) en fin oversikt over immunologisk trombocytopeni. Artikkelen var vinklet hovedsakelig mot forhold hos voksne. Immunologisk trombocytopeni...