Anette Storstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anette Storstein er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anette Storstein
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media