Anette Storstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Forfattarbidrag: revisjon og godkjenning av manus.

Anette Storstein er overlege. Ho er norsk representant i European Academy of Neurology sitt vitskaplege panel for nevroonkologi.

Artikler av Anette Storstein
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media