Anette Storstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Storstein

Anette Storstein, Alla Bru, Christian A. Vedeler
29.11.2007
Limbisk encefalitt er en samlebetegnelse for inflammatoriske tilstander som rammer en eller begge temporallappers mediale deler, som også kalles det limbiske system. Det består av hippocampus,...
Anette Storstein
14.05.2009
Breivik og medarbeidere beskriver en pasient med nyoppståtte og progredierende ryggsmerter. Hos eldre er dette et alarmsymptom som alltid bør vekke mistanke om kreftsykdom. Leptomeningeal spredning...
Anette Storstein, Christian A. Vedeler
12.03.2009
Paraneoplastiske nevrologiske sykdommer (PNS) er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander som rammer nervesystemet sekundært til kreftsykdom i et annet organ, og som sannsynligvis er mediert via...
Anette Storstein, Christian Vedeler, Dag Clement Johannesen
20.01.2001
Kreft gir ofte symptomer fra nervesystemet. Mange pasienter får spredning til hjerne og ryggmarg, noen ganger som første kliniske manifestasjon av kreftsykdommen. Det perifere nervesystemet kan også...
Anette Storstein, Eirik Helseth, Tom Børge Johannesen, Till Schellhorn, Sverre Mørk, René van Helvoirt
04.02.2011
Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster ( 1 ). Denne typen svulster har fortsatt en svært dårlig...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Kathrine Lian, Bernt Engelsen, Anette Storstein
21.08.2012
Symptomatisk epilepsi er vanlig hos pasienter med gliom og kan være vanskelig å behandle. Hyppige epileptiske anfall reduserer pasientens livskvalitet i betydelig grad og krever god oppfølging...