Andreas Christensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Christensen

Andreas Christensen
07.03.2017
Et nyoppdaget virus viser seg å være årsaken til luftveisinfeksjoner hos mange barn, og en ny diagnostisk metode kan bli nyttig også for andre luftveisvirus. Andreas Christensen. Foto: Jørn Ove...
Andreas Christensen
17.06.2014
Qualitative research is gradually becoming fully recognised in the medical research community, but there is still a debate going on with regard to the differences between qualitative and quantitative...
Andreas Christensen
17.06.2014
Qualitative research is gradually becoming fully recognised in the medical research community, but there is still a debate going on with regard to the differences between qualitative and quantitative...
Olaf Scheel, Andreas Christensen
10.09.2000
Antibiotikaresistens er et av de viktigste problemene i dagens medisin globalt sett. Det var derfor kjærkomment da Folkehelsa i 1997 begynte å utgi bladet Resistens, som skulle være en lett...
Andreas Christensen, Olaf Scheel, Vicky Alme
10.06.2000
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier på verdensbasis øker for tiden betydelig (1). Det er ikke lenger tvil om at årsaken til denne utviklingen er utbredt og liberal bruk av antibiotika (2...
Andreas Christensen
17.06.2014
Kvalitativ forskning er i ferd med å bli fullt anerkjent innen medisinsk forskning, men det pågår fortsatt en debatt om forskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ forskning. Jeg mener at avstanden...