Andreas Auensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Auensen

Andreas Auensen
09.12.2019
Håvard Dalen, Kolbjørn Forfang, Kristina Haugaa et al. Kardiologi Klinisk veileder. 3 utg. 454 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 659 ISBN 978-82-05-52395-1 Tredje utgave av...
Andreas Auensen
17.09.2018
Pasienter med alvorlig aortastenose har økt overlevelse, symptomlindring og bedret livskvalitet etter vellykket kirurgisk klaffeutskifting. Andreas Auensen. Foto: Øystein Horgmo I min avhandling...