Anders Waage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Waage

Anders Waage, Anders Sundan
21.08.2018
Tellekanter, raske resultater og publikasjoner er ikke alltid det viktigste. Familiær erytrocytose er sjelden, men ble velkjent etter publisering av forskning på et 20-talls familier. En av disse ble...
Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) was first described by Irving Schulman in 1960 in a young girl with haemolytic anaemia, recurrent thrombocytopenia and bleeding tendency ( 1 )...
Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura ble første gang beskrevet av Irving Schulman i 1960 hos en ung jente med hemolytisk anemi, residiverende trombocytopeni og blødningstendens ( 1 )...
Anders Waage
18.10.2007
Medisinsk virksomhet er fascinerende – vi får stadig mer innsikt i molekylære mekanismer og biologiske sammenhenger samtidig som vi skal ha en jordnær samtale med pasienten og gi fornuftig behandling...
Anders Waage
03.04.2003
I Tidsskriftet nr. 23/2002 har Rolf Kåresen en anmeldelse ( 1 ) av Magne Børsets bok Kreft – den indre fienden ( 2 ). Børset har skrevet en fortjenestefull innføring i molekylærbiologi og...
Jo Sturla Græsdal, Kenneth Gundersen, Bjørn Holm, Anders Waage
28.02.2001
Norge har etter hvert fått større innslag av ulike etniske grupper, og som en følge av dette vil et spektrum av relativt ukjente sykdommer bli presentert for norske leger. Dette gjelder blant annet...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Anders Waage, Carina Seidel
20.10.2001
Thalidomid er et eksempel fra nyere medisinsk historie på hvorledes kombinasjonen av uforutsette bivirkninger og mangelfulle rutiner for oppfølging av nye medikamenter kan bære helt galt av sted...
Jan O. Aasly, Sigrid Botne Sando, Mona Undeland, Anders Waage
01.01.2009
Atferdsendring og vrangforestillinger i unge år er oftest et sikkert tegn på schizoid personlighet. Langvarig behandling med antipsykotiske legemidler kan føre til alvorlige dyskinesier. Psykiatrisk...