Anders Tveita

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Anders Tveita er ph.d., lege i spesialisering og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anders Tveita
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media