Anders Svare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Svare

Anders Svare
10.09.2002
Familiær hyperkolesterolemi har tradisjonelt vært definert fenotypisk som en autosomalt dominant tilstand med en spesiell lipidprofil og økt risiko for hjerte- og karsykdom (1). Nå defineres...
Anders Svare
10.01.2002
I medisinsk og botanisk faglitteratur om sopp angis mange sopper som giftige. Dette gjelder flere slørsopper, grå blekksopp (uavhengig av alkoholbruk), hvit knippesopp, flere morkler og sleipsopp. I...
Anders Svare
17.06.2010
I kronikken min om obduksjoner i Tidsskriftet nr. 7/2010 konkluderte jeg med at det – på tross av det patologer stadig hevder- ikke er grunn til å øke frekvensen av ikke-rettslige obduksjoner ( 1 )...
Anders Svare
08.04.2010
Frekvensen av ikke-rettslige obduksjoner er fallende. Fra patologer hevdes det at dette er en farlig utvikling, og at økt obduksjonsfrekvens er nødvendig for å redusere kliniske feil. I denne...
Anders Svare, Christian Helland, Magnus Berle, Stephan Johannes Schüler
12.11.2013
En mann i 50-årene fikk påvist hydrocephalus sekundært til en araknoidalcyste. I de påfølgende årene ble han flere ganger innlagt med ulike nevrologiske symptomer og systemisk inflammatorisk respons-...