Anders Hovland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Hovland

Anders Hovland, Hanne Bjørnstad, Oddgeir Strømsnes, Erik Waage-Nielsen, Joe Sexton
14.06.2007
Store nasjonale og internasjonale studier viste en nedgang i insidens og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt i 1980- og 90-årene ( 1  –  4 ). Etter at troponinstigning ble innført som diagnostisk...
Erik Waage Nielsen, Anders Hovland, Oddgeir Strømsnes
23.02.2006
Vårt hovedpasientdatasystem presenterer kliniske opplysninger om den enkelte pasient godt, men det har vært vanskelig å få oversikt over grupper av pasienter etter utvalg legen selv står for. Hos oss...
Asgeir Græsdal*, Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk
22.04.2004
Epidemiologiske studier og intervensjonsstudier har dokumentert at høyt kolesterolnivå i serum er en vesentlig risikofaktor for aterosklerose og at medikamentell senkning av serum-kolesterol...
Anders Hovland, Hanne Bjørnstad, Kjetil Ytre-Arne, Martin Maisenholder, Harald Vik-Mo
17.01.2008
Strålebehandling og kjemoterapi kan gi komplikasjoner mange år etter at kreftsykdommen er kurert. Vi beskriver en ung kvinne som ble henvist til utredning på grunn av brystsmerter 15 år etter at hun...
Anders Hovland, Erik Waage Nielsen
10.03.2000
Kliniske studier har vist redusert dødelighet ved bruk av trombolytisk behandling og acetylsalisylsyre ved akutt hjerteinfarkt (1). Overlevelsen øker dersom trombolytisk behandling gis tidlig i...
Anders Hovland, Erik Waage Nielsen
20.05.2000
Vi takker for interessante kommentarer fra gruppen i Harstad i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1). De spør hvorfor 30 pasienter ikke fikk trombolytisk behandling til tross for at indikasjon forelå. 21 av...
Anders Hovland, Anne Kristine Fagerheim, Randolf Hardersen, Erik Waage Nielsen
01.07.2010
Kardiogent sjokk er en livstruende tilstand som kan ha mange årsaker. Vi beskriver utredningen og behandlingen av en eldre mann som ble innlagt med kardiogent sjokk. En 75 år gammel mann ble...