Anders Erik Astrup Dahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for blodsykdommer

Akershus universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé, litteratursøk, første utkast til manuskriptet, revisjon og endelig utforming av manuskriptet.

Anders Erik Astrup Dahm er ph.d., spesialist i indremedisin og i blodsykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Anders Erik Astrup Dahm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media