Anders Erik Astrup Dahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Erik Astrup Dahm

Anders Erik Astrup Dahm, Odd Brørs
30.01.2002
Fenytoin brukes i behandlingen av epilepsi på indikasjonene partielle anfall, generaliserte tonisk-kloniske anfall og status epilepticus. Fenytoin metaboliseres i leveren av cytokrom P450-enzymene...
Annette Kristiansen, Linn Brandt, Eivind Berge, Anders Erik Astrup Dahm, Sigrun Halvorsen, Per Morten Sandset, Per Olav Vandvik
13.05.2014
Nye retningslinjer med 250 anbefalinger for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjene fra Norsk selskap for trombose og hemostase imøtekommer nye...
Eva-Marie Jacobsen, Anders Erik Astrup Dahm, Trond Vartdal, Per Morten Sandset
13.05.2014
De nye norske anbefalingene for profylakse og behandling av venøs trombose følger den siste oppdateringen fra American College of Chest Physicians’ (ACCP) retningslinjer. Endringene som er gjort,...