Anders Drolsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Drolsum

Åse Kjellmo, Anders Drolsum
13.12.2007
Siden koloskopi er en ressurskrevende og invasiv metode, er det viktig at antallet terapeutiske prosedyrer er så høyt som mulig. Hvis antallet diagnostiske prosedyrer kan reduseres, vil kapasiteten...
Anders Drolsum, Kristin Mellingen
13.12.2007
I sin artikkel om forebygging og tidlig diagnostikk av kolorektal kreft i Tidsskriftet nr. 20/2007 skriver Michael Bretthauer & Geir Hoff bl.a. at funn av mange polypper ved CT-kolografi fører...
Åse Kjellmo, Anders Drolsum
01.11.2007
Målsettingen med preoperativ bildediagnostisk utredning ved kolorektal kreft er å kartlegge lokal utbredelse av svulsten samt status når det gjelder glandelmetastaser og fjernmetastaser. Man skal...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland, Anders Drolsum
04.03.2004
Intern rektal invaginasjon er et cirkumferensielt fremfall av rectumveggen som ikke overskrider analkanalen (fig 1). Tilstanden forekommer hyppigst hos kvinner. De vanligste symptomene er en følelse...
Egil Johnson, Bjørg Eline Gjerlaug, Anne Holck- Steen, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen, Tone Enden, Hans Jørgen Noreng, Anders Drolsum
03.02.2005
Årlig insidens av oesophaguscancer i Norge er tre per 100 000 menn og én per 100 000 kvinner, hvilket tilsvarer 140 til 160 nye tilfeller hvert år. Hovedsymptomene er dysfagi, vekttap og smerter. Ved...
Anne Catrine Trægde Martinsen, Mona Risdal, Tonje Bay, Anders Drolsum
11.08.2005
Pelvimetri kan utføres med konvensjonell røntgen eller CT. CT-pelvimetri gir lavere doser til både pasient og foster enn konvensjonell metode ( 1 , 2 ). Ved Radiologisk divisjon ved Ullevål...