Alv A. Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alv A. Dahl

Alv A. Dahl
04.09.2017
I stadig flere psykiatriske journaler og epikriser står det at «pasienten plages av tankekjør», men har dette uttrykket egentlig noen faglig mening? Det finnes mange psykiske symptomer, og felles er...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
21.08.2017
Vi takker Berg & Tandstad for kommentaren. De har viktige innspill som vi er helt enige i. Vi anbefaler i artikkelen at pasienter med nydiagnostisert metastatisk prostatakreft henvises tidlig til...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
The treatment of prostate cancer with remote metastases has advanced greatly in recent years. Treatment options are dependent on the extent of the metastases, the patient’s general condition...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt...
Sophie D. Fosså, Julie Kvaløy, Stein Kvaløy, Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl
20.11.2008
Kreftbehandling medfører nedsatt funksjon av somatisk og/eller psykisk art for kortere eller lengre perioder. For enkelte blir kreftsykdommen en kronisk lidelse med senfølger og varig funksjonssvikt...
Sophie D. Fosså, Alv A. Dahl, Sigbjørn Smeland, Lene Thorsen, Jon Håvard Loge
20.11.2008
Kreftpasienter trenger ofte rehabilitering, men vi har ikke god nok kunnskap om kvaliteten på og effekten av de rehabiliteringstiltakene som i dag tilbys i Norge. Det trengs en offentlig utredning og...
Ingvar Bjelland, Alv A. Dahl
26.06.2008
Klassifiseringen av psykiske lidelser følger i dag et kategorisk prinsipp slik at et individ defineres som enten syk eller frisk. Lite tyder imidlertid på at et slikt prinsipp har høy validitet, og...
Alv A. Dahl
22.10.2009
G., Nordhelle Manipulasjon Forståelse og håndtering. 188 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 335 ISBN 978-82-05-39072-0 Denne utgivelsen inngår i en tradisjon av psykologisk forståelses...
Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl
28.05.2009
Oppslag i mediene forteller om kreftpasienter som ikke kommer i jobb, men internasjonal forskning viser at flertallet kommer i arbeid etter primærbehandlingen. Vi vet lite om hvordan kreftpasienter i...
Jan A. Falch, Hege Bentzen, Alv A. Dahl
04.12.2003
Kvinner med osteoporose får først symptomer på sykdommen når det oppstår brudd. Brudd kan skje mange steder i skjelettet, bl.a. som kompresjonsbrudd i ryggvirvler. I et tilfeldig utvalg av...
Ingrid Østby- Deglum, Alv A. Dahl
20.08.2002
Tabell  1 Prinsipper for pasientinformasjon om behandling med antidepressiver Undervise om depresjonslidelsen og dens behandling gjennom hele forløpet Informasjonsmengden og innholdet tilpasses...
Petter Andreas Ringen, Alv A. Dahl
30.08.2002
Den nevrobiologiske forståelsesmodellen i psykiatri har fått mye oppmerksomhet i lys av store fremskritt i nevrovitenskapene de siste årene. Psykiatri har over lang tid lidd under mangelen på et...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe Seppola Tell
20.02.2001
De alvorlige følgene av depresjoner har fått økende oppmerksomhet det siste tiåret. The Global Burden of Disease Study fant at alvorlig depresjon var den fjerde største årsak til funksjonsnedsettelse...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe S. Tell
20.05.2001
På Stig Heskestad ”virker det overfladisk og lettvint å fastslå at depresjoner effektivt lar seg behandle”, slik vi hevder. Han bygger sitt synspunkt dels på noen nye oversiktsartikler og dels på...
Alv A. Dahl
11.03.2010
Gullestad, SE Killingmo, B Magnussen, S Klinikk og laboratorium Psykologi i hundre år. 301 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01563-7 Psykologisk institutt ved...
Alv A. Dahl
14.01.2010
Saugstad, P. Psykologiens historie 668 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 545 ISBN 978-82-05-32637-8 Lesingen gitt meg både gleder og savn, og det er rimelig å ta gledene først...
Alv A. Dahl
14.01.2010
Kragh, JV Psykiatriens historie i Danmark 378 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 348 ISBN 978-87-412-5146-2 Overstående sitat fra «Terje Vigen» finner jeg dekkende som...
Alv A. Dahl, Ida M. Wiborg
11.02.2010
Jevnlig påstås det i mediene at vanlig sosial angst sykeliggjøres som diagnosen sosial fobi ledsaget av salgsfremstøt fra farmasøytisk industri. Dette står i kontrast til toneangivende...
Alv A. Dahl
21.01.2011
Over halvparten av pasientene hadde klinisk signifikant bedring og 98 % noe bedring etter median 13 døgns opphold i psykiatrisk akuttavdeling. SCANPIX Akuttavdelinger er en viktig del av det...
Alv A. Dahl
07.01.2011
Det er ingen holdepunkter for at personligheten er en direkte årsaksfaktor ved kreft, men effekten kan være indirekte gjennom personlighetens sterke innflytelse på livsstil. Selv om jakten på en...