Alv A. Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alv A. Dahl

Alv A. Dahl
20.05.2011
Hofmann, Stefan G. DiBartolo, Patricia M. Social anxiety Clinical, developmental, and social perspectives. 2. utg. 608 s, tab. London: Academic Press, 2010. Pris EUR 72 ISBN 978-0-12-375096-9 Jeg...
Alv A. Dahl
23.08.2011
Skulderplager etter brystkreft er en viktig årsak til søvnproblemer. Hos brystkreftbehandlede kvinner er plager i arm/skulder i form av smerter, lymfødem og/eller nedsatt bevegelighet hyppige...
Alv A. Dahl
07.01.2011
Holland, Jimmie C. Breitbart, William S. Jacobsen, Paul B. Psycho-oncology 2. utg. 685 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-536743-0 Det angis at dette er...
Alv A. Dahl
30.10.2012
Oakley, Barbara Knafo, Ariel Madhavan, Guruprasad Pathological altruism 465 s, tab, ill. Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-973857-1 Altruisme er definert som en uselvisk og...
Alv A. Dahl
12.06.2012
Haver, Brit Ødegård, Ketil J. Fasmer, Ole Bernt Bipolare lidelser 487 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 679 ISBN 978-82-450-0585-1 Redaktører, forfattere og forlag er å gratulere...
Marie Østby-Deglum, Alv A. Dahl
06.08.2013
Enkelte kreftpasienter klager over svekket hukommelse og konsentrasjonsevne etter behandling med cytostatika. Plagene kan være forbigående eller varige. Sammenhengen mellom subjektive plager,...
Alv A. Dahl
25.06.2013
Etter gjeldende norsk rett skal sakkyndige i en straffesak vurdere så valid som mulig om tiltalte led av psykose på gjerningstidspunktet. 22. juli-saken har gitt oss innsyn i slike vurderinger fra...
Alv A. Dahl
26.11.2013
Østli, Kjetil Stensvik Rettferdighet er bare et ord 22. juli og rettssaken mot Anders Behring Breivik. 156 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 249 ISBN 978-82-02-41126-8 Det er beklemmende å tenke...
Alv A. Dahl
17.09.2013
Et sentralt domstolsprinsipp er at saken skal opplyses best mulig. 22. juli-sakens alvor krevde best mulig presisjon angående psykose og tilregnelighet. Det er ikke noe prosessuelt til hinder for å...
Alv A. Dahl
13.05.2014
Horwitz, Allan V. Anxiety A short history. 190 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25 ISBN 978-1-4214-1080-7 Johns Hopkins er et amerikansk toppuniversitet som har...
Alv A. Dahl
22.09.2015
Jeg takker for en positiv anmeldelse av boka «Komorbiditet i somatikk og psykiatri ( 1 ). Forståelse, betydning og konsekvenser.», der jeg er medforfatter. Jeg kan ikke se at tittelen på anmeldelsen...
Alv A. Dahl
15.03.2016
Stossel, Scott Min angst Frykt, håp, redsel og jakten på sjelefred. 396 s. Oslo: Cappelen Damm, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-47151-4 Scott Stossel er redaktør av The Atlantic Magazine , og hans...
  •