Aina Schiøtz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aina Schiøtz

Aina Schiøtz
12.12.2017
Medisinsk historie er et spennende, meningsgivende og nødvendig fag. Derfor publiserer også Tidsskriftet medisinhistoriske artikler. Med utgangspunkt i mine erfaringer som medisinhistoriker ønsker...
Aina Schiøtz
18.12.2008
Bjørklund, U Brødholt, PG Gogstad, A «Er du halt, kan du ride» Fysikalsk medisin og rehabilitering – et fag tar form. 179 s, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008. Pris NOK 319 ISBN 978-82-7634-...
Aina Schiøtz
14.12.2006
«… vi må dog erindre,» skrev grunnleggerne av Tidsskrift for praktisk Medicin i 1881 (forløperen til dagens tidsskrift) «at vort Fag ialfald ligesaa meget er en Kunst som en Videnskab» ( 1 )...
Aina Schiøtz
05.01.2006
Ole Bulls blomstersmykkede kiste i Musikkhallen på Lysøen. 30 000 – 35 000 mennesker deltok i begravelsen. Foto Museet Lysøen «… om morgenen havde han bedet sin Hustru spille Mozarts Rekviem og taget...
Aina Schiøtz
18.12.2003
110 år har gått siden den første kvinne tok medisinsk embetseksamen i Norge. Marie Spångberg, gift Holth, (1865 – 1942) avla eksamen ved Det Kgl. Frederiks Universitet i Kristiania i 1893, 80 år...
Aina Schiøtz
10.12.2000
Historikere legitimerer sin virksomhet gjennom å bli lest av et større publikum, hevder sentrale norske historikere, og binder samtidig legitimiteten til historikernes synteseskapende evner (1)...
Aina Schiøtz
20.01.2000
Under lesingen av Torunn Janbus artikkel Er flere kvinner i legeyrket en berikelse? rant det meg i hu en uttalelse fra en av de første kvinnelige legene i Norge, Kristine Munch (1873 – 1959, cand.med...
Aina Schiøtz
02.06.2005
Noen av deltakerne på turen til Nord-Norge. Foto Paul Anton Bukier «Under de herskende alvorlige politiske forhold var det rimelig at det blev talt varmt for fedrelandet, for regjering og Storting,...
Kristine Lillestøl, Aina Schiøtz
13.12.2011
«Øiendiagnostiker» Anderschou si annonse i Aftenposten vart seinare trykt på ny og latterleggjort i Tidsskriftet For siste gang et ord, nu er jeg tret av striden og graanet er mit haar nu alt for...
Aina Schiøtz, Erlend Hem
17.06.2011
I dag oppfattes begrepene medisinhistorie og medisinsk historie nærmest som synonymer. Men strengt tatt er det en forskjell. Medisinsk historie favner videre. Medisinhistorie eller medisinsk historie...
Aina Schiøtz
23.08.2011
I 1905-årgangen av Tidsskriftet står en merkelig liten notis. Meldingen er på kun fire linjer, og budskapet er klart: Flere kvinner enn menn studerer medisin i Sveits. Opplysningen ble ikke...
Aina Schiøtz
07.02.2012
Som pasient kan man finne seg i mye hvis man får god og grundig informasjon. Hvorfor satser ikke sykehusene mer på det? Høsten 2011 hørte og leste vi gjentatte ganger om lange ventetider for...
Aina Schiøtz
17.04.2012
Sakkyndighetsordningen har århundrelange tradisjoner i norsk rett. Men det var først med straffeprosessloven av 1887 at dagens praksis ble etablert, og at psykiatrien for alvor kom inn. Legens...
Aina Schiøtz
20.08.2013
Gulsvik, Amund Stavem, Knut Norsk lungehelse Jubileumsbok for Norsk forening for lungemedisin ved 75-årsjubileet. 40 s, tab, ill. Oslo: Norsk forening for lungemedisin, 2012. Pris NOK 400 ISBN 978-82...
Aina Schiøtz
23.04.2013
Schopka-Brasch, Lilja «Ich wollte keine Haufrau sein, ich wollte Ärztin sein!» Studentinnen in Hamburg und Oslo zwischen den Weltkriegen. 283 s, tab, ill. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2012. Pris...
Aina Schiøtz
24.03.2015
Godøy, Bjørn Ti tusen skygger En historie om Norge og de spedalske. 257 s, ill. Oslo: Spartacus Forlag. Pris NOK 369 ISBN 978-82-430-0612-6 Eg hadde minst fire gode grunnar til å kaste meg over...