Kuriosa
25.06.2013
Selv om arvesaker kan være temmelig intrikate er det likevel lettere å arve enn å svelge en kamel. Antall levende tanters betydning for helsetilstanden i den norske befolkning...
11.06.2013
Stakkars pasient som skal prøve å identifisere legen blant alle de hvitkledde som vrimler omkring på det store sykehuset. Man snakker med én lege, men så kommer det...
28.05.2013
Arbeidsforholdene i privat praksis og på sykehus sett med legeøyne har gjennom tidene stått i strid med samfunnets syn på legerollen. Riktig tilspisset var denne situasjonen...
NO IMAGE
07.05.2013
Det er viktig å reise ut og få nye impulser, men det er også viktig å ivareta jobbforpliktelsene hjemme. Dessuten er det vesentlig å veie utgifter opp mot utbytte. Ikke-...
23.04.2013
At gårdsfolk er glade i husdyrene sine, er selvsagt. Og forholdet folk flest har til sine kjæledyr, kan være preget av dyp og ekte kjærlighet. Men at det kan være...
09.04.2013
Overdreven løping kan være direkte farlig, og likevel har jogging vært et utbredt fenomen i en hel generasjon. Observasjonen at mange joggere ser triste ut reiser spørsm...
NO IMAGE
19.03.2013
I 1885 gjorde dikteren Bjørnstjerne Bjørnson stor suksess med komedien «Geografi og kjærlighet», men knapt et hundreår senere fant Olav Hilmar Iversen at i...
05.03.2013
«Kongressen danser!» het det om Wienerkongressen, der man brukte tiden på festligheter istedenfor problemløsning. Men på kongresser dominert av en overflod av data...
NO IMAGE
19.02.2013
«Den Gud gir et embete, gir han også forstand,» står det i artikkelen fra 1974 som gjengis her. Det pekes også på at så enkelt er det ikke. På en l...
05.02.2013
Om medforfattere Mot slutten av et større vitenskapelig arbeide blir forskeren ofte gjenstand for en ustyrtelig grad av oppmerksomhet fra sine kolleger. Mon tro hva de er ute etter? Tegninger...