Essay
26.06.2018
It is by no means certain that neuroscience will be the rescuer of psychiatry. The discipline will probably benefit from also keeping open other perspectives on how human experiences lead to problems...
26.06.2018
Det er ikkje så sikkert at det er nevrovitskapen som vil berge psykiatrien. Faget vil truleg stå seg på samstundes å halde fast på andre perspektiv på korleis menneskelege røynsler fører til plager...
19.03.2018
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser. Eventyret om...
05.02.2018
Her drøftes grunnlagsforståelse og tendenser 15 år etter artikkelen Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis? Rorschach-kort, 1921. Rorschach-testen er en psykologisk...
23.01.2018
The archive has been, is and will remain a vital resource in the production of medical knowledge. We simply need to open our eyes to it. New book: Lorraine Daston, ed. Science in the Archives. Pasts...
22.01.2018
Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunnskapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Aktuell bok: Lorraine Daston, red. Science in the archives. Pasts, presents,...
09.01.2018
The term crisis is used in many senses in medicine. Ever since Antiquity it has been used to describe a decisive turning point in an illness, in particular with regard to infections. During the 1970s...
08.01.2018
Ordet krise er blitt brukt på flere måter i medisinen. Helt siden oldtiden var det betegnelsen på et avgjørende vendepunkt i en sykdom. Særlig ble det anvendt ved infeksjonssykdommer. I 1970-årene...
12.12.2017
Medisinsk historie er et spennende, meningsgivende og nødvendig fag. Derfor publiserer også Tidsskriftet medisinhistoriske artikler. Med utgangspunkt i mine erfaringer som medisinhistoriker ønsker...
18.09.2017
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...