Essay
23.01.2018
The archive has been, is and will remain a vital resource in the production of medical knowledge. We simply need to open our eyes to it. New book: Lorraine Daston, ed. Science in the Archives. Pasts...
22.01.2018
Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunnskapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Aktuell bok: Lorraine Daston, red. Science in the archives. Pasts, presents,...
09.01.2018
The term crisis is used in many senses in medicine. Ever since Antiquity it has been used to describe a decisive turning point in an illness, in particular with regard to infections. During the 1970s...
08.01.2018
Ordet krise er blitt brukt på flere måter i medisinen. Helt siden oldtiden var det betegnelsen på et avgjørende vendepunkt i en sykdom. Særlig ble det anvendt ved infeksjonssykdommer. I 1970-årene...
12.12.2017
Medisinsk historie er et spennende, meningsgivende og nødvendig fag. Derfor publiserer også Tidsskriftet medisinhistoriske artikler. Med utgangspunkt i mine erfaringer som medisinhistoriker ønsker...
18.09.2017
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
04.09.2017
Høye kostnader, kvalitetsutfordringer og økte forventninger er problemer helsesystemene globalt står overfor. Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske...
04.09.2017
HIV/AIDS activism in the USA emerged as a reaction to discriminatory tendencies in society in general and the handling of the epidemic in particular. The activists made a lasting impact on biomedical...
21.08.2017
Winston Churchills livlege, Charles McMoran Wilson, utga i 1966 sine memoarer. Boken utløste en heftig debatt om taushetsplikt og behandlingsvalg når det kan være konflikt mellom pasientens og...
16.08.2017
I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra...