Personlige opplevelser
08.10.2019
Our daughter’s greatest desire was to live normally – in the days she had left. Our ten-year-old daughter marches through the main entrance of Oslo University Hospital while her parents...
07.10.2019
Vår datters høyeste ønske var å få leve som før – de dagene hun hadde igjen. Datteren vår på ti år strener inn hovedporten til...
02.08.2019
Pasienter skal selvsagt kunne klage. Men saksbehandlingen kan ikke være så dårlig at den setter legers liv og helse i fare. Min mann og jeg har vært leger i et langt yrkesliv og har vært glad for det...
24.06.2019
Dette kommer ikke til å handle om medisinsk kompetanse eller beredskapsplaner. Mest handler det om takknemlighet til gode kolleger. Det handler heller ikke om legevaktlegen som til alles lykke hadde...
27.05.2019
Jeg er legestudent. Jeg vil kjempe mot vår største fiende: døden. Men hva gjør jeg når døden banker på døren som en venn og jeg ikke skjønner at den vifter med et hvitt flagg? En mann på over 90 år...
25.03.2019
Patients with terminal diagnoses need hope. The doctor’s attitude may help enable a patient to find a meaning in life when time is running out. The doctor’s gaze flickers between the...
25.03.2019
Pasienter med dødelige diagnoser trenger håp. Legens innstilling kan bety mye for å finne mening med tilværelsen når tiden er begrenset. Legens blikk flakker mellom...
14.01.2019
Det jeg savner mest som pasient med en alvorlig sykdom, er følelsen av at det er noen andre som kjemper for meg. Jeg er i slutten av 40-årene og har en sønn i tenårene. Jeg fikk diagnosen amyotrofisk...
10.12.2018
Som leger møter vi pasienter i sorg. Mange møter treffer oss midt i hjertet, men hva gjør vi når vi ikke forstår sorgen? Noen pasienter i sorg føler vi umiddelbart empati med: foreldre som opplever...
18.09.2018
Kjære erfarne kollega! Jeg er en fersking. Begynte akkurat i spesialisering. Det er vedtatt nye regler for hvordan man blir legespesialist. Det ga meg lyst til å minne om noe jeg synes er ganske...