Minileder
12.11.2020
Land etter land i Europa har gått mer eller mindre i nedstengning høsten 2020 for å stoppe den nye oppblomstringen av koronaviruset. Enkeltindivider, familier og nærings- og kulturliv betaler en høy...
29.10.2020
Polen har lenge hatt en av de strengeste abortlovene i Europa. Nå har en ny innstramming ført til et nær totalforbud. 22. oktober 2020 slo landets grunnlovsdomstol fast at alle graviditeter skal...
26.10.2020
Våre 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er uttrykk for det aller beste fra evidensbasert medisin. Arbeidet med registrene er en nasjonal dugnad for å registrere alle sider ved en diagnose,...
12.10.2020
Det begynte med noen få smittede på et matmarked i Wuhan. Nå, 11 måneder senere, er over en million mennesker døde i covid-19-pandemien. Det kan være flere enn de som er døde av hiv, malaria, kolera...
NO IMAGE
28.09.2020
«Donald Trump har skadet USA og dets befolkning betydelig (…) Det mest ødeleggende eksemplet er hans uærlige og udugelige respons på covid-19-pandemien». Dette...
07.09.2020
Sommeren er over og ferien slutt. Pandemien, derimot, fortsetter, men også denne er etter hvert blitt en del av en slags hverdag. Da situasjonen ble alvorlig i vår, var vi i Tidsskriftets redaksjon...
NO IMAGE
17.08.2020
I 1949 meldte Sovjetunionen og flere andre østblokkland seg ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). De mente at USA tok for stor plass og at organisasjonen motarbeidet den sosialistiske ideologien...
NO IMAGE
29.06.2020
«Tidsskriftet er oppfunnet til lettelse for de som enten er for late eller for opptatte til å lese hele bøker. Det er et middel til å tilfredsstille nysgjerrighet og bli l...
NO IMAGE
15.06.2020
Ambisiøse IT-planer med påfallende fantasifulle navn, men uten påfallende realitetsforankring, ser ut til å være en slags morbid regel i helsevesenet: «Mer helse...
25.05.2020
Covid-19-pandemien er et vendepunkt for verden slik vi kjenner den. Både sykdommen og tiltakene for å bremse den har gitt store helsekonsekvenser. Sykdommen oppsto i det komplekse samspillet mellom...