Comment

RE: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med

Hanne Egeland
Diakonhjemmet sykehus
Conflict of interest:  No

For snart 9 år siden lå jeg dødssyk med ME. Til sommeren er jeg ferdig sykepleier og kan da komme til å møte ME-pasienter i mitt arbeid.

Da jeg fikk diagnosen ME/CFS for 11 år siden var dette en mystisk sykdom som det ikke fantes noen behandling for. Nå 11 år etter er det fortsatt ikke et godt offentlig behandlingstilbud til ME-pasienter. Når pasientene blir innlagt på sykehuset er de preget av hjelpeløshet, og de sendes bare enda mer hjelpeløse hjem igjen. De ligger hjemme i håp om at ME-symptomene skal avta, der ligger de år etter år. Noen blir gradvis bedre, andre ligger invalidisert år etter år på et mørkt rom.

Som helsepersonell synes jeg det er skandaløst at Helse-Norge ikke har hatt et godt behandlingstilbud å tilby disse pasientene. Da jeg ble frisk av LP for 9 år siden, tenke jeg at dette var ME-historiens største revolusjon og at dette var et behandlingstilbud som spesialisthelsetjenesten kom til å tilby. LP ble i stedet mottatt med stor skepsis og motstand til tross for at metoden har hjulpet mange ME pasienter. Flere studier viser at mange opplever bedring etter LP og at få opplever negative bivirkninger (1, 2, 3). Til tross for at denne behandlingen har hjulpet mange ME-pasienter har Helse-Norge fortsatt ikke et godt behandlingstilbud.

Jeg håper at det kan forskes videre på ME og LP slik at det offentlige helsesystemet kan komme med et skikkelig behandlingstilbud til pasientene med denne ”mystiske” ME-diagnosen.

Litteratur

1. Reme SE, Archer N, Chalder T. Experiences of young people who have undergone the Lightning Process to treat chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis–a qualitative study. Br J Health Psychol 2013; 18: 508 – 25.

2. Aktiv Prosess. Evaluering av deltakelse på Lightning Process kurs. http://livelandmark.no/wp-content/uploads/2011/11/Deltakerevaluering-ut… (19.03.2016)

3. Sandaunet A. og Salamonsen A. (2012) CFE-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Sykepleien Forskning 2012 7 (3):262-268

Published: 19.03.2016
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media