Comment

RE: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med

Mats Reimer
Mølnlycke, Sverige
Conflict of interest:  Yes

För ett par år sedan deltog jag som observatör vid en LP-kurs. Mitt intryck är att LP innehåller basala fakta om stressrespons (psychoeducation) och element från kognitiv beteendeterapi. I tillägg hade kursledaren själv haft ME-diagnos, vilket rimligen ökar det förtroende deltagarna känner. Att kursen inte är billig ökar förmodligen också positiva förväntningar, men att en del av pengarna går som royalty till en brittisk kiropraktor känns mindre trevligt. Att undersöka LP i en randomiserad klinisk studie är förstås önskvärt, men det kan vara svårt att hitta en "trovärdig placebo". Eftersom PACE-studien visade att CBT är säkert, även om det bara har en liten/måttlig effekt, synes det mig osannolikt att LP skulle vara mer riskabelt än råd om "pacing" och begränsning av aktivitet. Det finns många fall där LP på kort tid fått upp långvarigt sängliggande ME-patienter, så kanske är det i denna grupp, som idag inte erbjuds någon behandling alls, som en studie borde göras som jämför LP med "care as usual"...

Published: 15.03.2016
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media