Doktoravhandling
NO IMAGE
21.08.2017
I akuttpsykiatrisk avdeling kan en kort intervensjon med 1–2 intervju gi redusert rusbruk to år etter innleggelse. Gunnhild Irene Bagøien. Foto: Lars Andreas Dybvik Rusbruk hos psykiatriske pasienter...
NO IMAGE
03.04.2003
Svangerskapets effekt på inflammatorisk (betennelsesaktig) revmatisk sykdom er godt beskrevet, men inflammatorisk revmatisk sykdoms effekt på svangerskapet er ukjent og knapt rapportert. Det mangler...